kardinal Daniel DiNardo

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Katolska biskopar i USA gjorde en symbolisk protest mot president Donald Trumps hårda invandringspolitik. Under ledning av ordföranden i landets biskopskonferens, kardinal Daniel DiNardo, bildade en delegation sig en uppfattning...
Inför ”National Migration Week”, som USA:s biskopskonferens USCCB uppmärksammat sedan ett halvt sekel tillbaka, vill USA:s katolska biskopar inom temat Många resor, en familj påminna om två saker: För det...
USA:s katolska biskopskonferens meddelade i slutet av veckan att kapucinbrodern Thomas Weinandy har avgått som rådgivare till biskopskonferensens doktrinära kommitté efter att ha offentliggjort ett brev med stark kritik mot...