Fredsmöte i Madrid: upprop för en ny migrationspolitik i EU

Den katolska gemenskapen Sant’Egidio kräver en omprövning från politikerna inom EU när det gäller migrationspolitiken. ”Utan ett synsätt, som bygger på fakta och inte på rädsla för migrationsfenomenen, löper Europa risken att kasta sin framtid i sjön”, sade den ansvariga för Sant’Egidios migrationstjänst, Daniela Pompei, vid det interreligiösa bönemötet ”Fred utan gränser”, som avslutades under tisdagen.

I Italien har, enligt Pompei, de demografiska förändringarna och nedgången i födelsetalen nått oroväckande nivåer. Dessutom löper Italien risk att inte längre vara attraktivt. De många ungdomarna bland migranterna borde kunna ses ”inte bara som ett problem utan som bidrag till många positiva utvecklingar”, förklarade Pompei. ”Det paradoxala är att migrationens epokgörande fenomen fortfarande angrips med ett anakronistiskt vapen, som har visat sig vara overksamt, nämligen murar.

Nu är det ”rätt tillfälle för Europa att övervinna sin rädsla, ändra lagar och besluta om nya”. Detta har redan skett under de senaste tre åren genom öppnandet av de humanitära korridorerna genom Italien, Frankrike, Belgien och Andorra. ”Då anlände 2 266 personer på ett säkert sätt, de kunde lämna människosmugglarna och människohandlarna och behövde inte göra den livsfarliga resan över havet. Vi behöver inte vara rädda för att ta emot människorna. Nu är tiden inne för att investera i integrationen”, menade Pompei.

Sant’Egidios 33:e fredsmöte ägde rum söndag till tisdag i Madrid. Det organiserades av Sant’Egidio-gemenskapen och ärkestiftet i Madrid. Framträdande personer från 80 länder och religioner och kulturen utbytta tankar och lösningsförslag inom ämnena migration, miljö och social rättvisa.

Kyrkan välkomnar framsteg i sjöräddningen

Samtidigt välkomnar ordföranden för den katolska biskopskommissionen inom EU, ComECE, ärkebiskop Jean-Claude Hollerich, de senaste framstegen när det gäller övergångsregler för hanteringen av migranter som räddats ur sjönöd. ”Jag blev glad, eftersom situationen på fartygen är omöjlig”, sade Hollerich till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA under måndagen i Bryssel. Det nuvarande läget står i strid med de mänskliga rättigheterna, ansåg ärkebiskopen, som påven i början av oktober kommer att upphöja till kardinal. Under helgen som gick meddelade den tyske inrikesministern, Horst Seehofer, att Tyskland kommer att ta emot en fjärdedel av de migranter som räddats ur sjönöd, och som tidigare anlänt till Italien.

Ärkebiskop Hollerich krävde dessutom att EU-länderna gör mer för flyktingarna och migranterna i Libyen. ”Oupphörliga våldshandlingar, inget dricksvatten, inget vatten att tvätta sig med, hudsjukdomar, tortyr, väktare beväpnade med maskingevär: det går inte an vid porten till Europa”, enligt Hollerich. ”Där skulle jag önska mig att the European Way of Life visade att vi inte kan acceptera något sådant.”

Den tillträdande ordföranden för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen har infogat ”Skydda det som utgör Europa” (Protecting our European Way of Life) i titeln för den kommande kommissionären inom migrationsområdet. ”Om Protecting our European Way of Life innebär att vi tar emot flyktingar och migranter är jag med helt och hållet”, sade Hollerich. ”Men om det innebär att Festung Europa ska isoleras, då kan jag inte gå med på det”, menade ärkebiskopen. Han krävde att också att titeln måste förses med en tolkning. ”Om jag ger studenter en uppgift och de endast anger titeln, så räcker det inte. Det krävs även innehåll”, sade ComECE:s ordförande.

Von der Leyen har samtidigt försvarat rubriken. Det som avses är europeiska grundläggande värden som mänskliga rättigheter, frihet, demokrati och rättsstat, menar den tillträdande ordföranden för kommission i Die Welt under måndagen.

Den 23 september kommer inrikesministrarna för Tyskland, Frankrike, Italien, Malta och Finland att diskutera en provisorisk fördelningsmekanism för de flyktingar och migranter som räddats på Medelhavet.

Kathpress 2019-09-17

 

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den katolska gemenskapen Sant’Egidio kräver en omprövning från politikerna inom EU när det gäller migrationspolitiken. ”Utan ett synsätt, som bygger på fakta och inte på rädsla för migrationsfenomenen, löper Europa risken att kasta sin framtid i sjön”, sade den ansvariga för Sant’Egidios migrationstjänst, Daniela Pompei, vid det interreligiösa bönemötet ”Fred utan gränser”, som avslutades under tisdagen.

I Italien har, enligt Pompei, de demografiska förändringarna och nedgången i födelsetalen nått oroväckande nivåer. Dessutom löper Italien risk att inte längre vara attraktivt. De många ungdomarna bland migranterna borde kunna ses ”inte bara som ett problem utan som bidrag till många positiva utvecklingar”, förklarade Pompei. ”Det paradoxala är att migrationens epokgörande fenomen fortfarande angrips med ett anakronistiskt vapen, som har visat sig vara overksamt, nämligen murar.

Nu är det ”rätt tillfälle för Europa att övervinna sin rädsla, ändra lagar och besluta om nya”. Detta har redan skett under de senaste tre åren genom öppnandet av de humanitära korridorerna genom Italien, Frankrike, Belgien och Andorra. ”Då anlände 2 266 personer på ett säkert sätt, de kunde lämna människosmugglarna och människohandlarna och behövde inte göra den livsfarliga resan över havet. Vi behöver inte vara rädda för att ta emot människorna. Nu är tiden inne för att investera i integrationen”, menade Pompei.

Sant’Egidios 33:e fredsmöte ägde rum söndag till tisdag i Madrid. Det organiserades av Sant’Egidio-gemenskapen och ärkestiftet i Madrid. Framträdande personer från 80 länder och religioner och kulturen utbytta tankar och lösningsförslag inom ämnena migration, miljö och social rättvisa.

Kyrkan välkomnar framsteg i sjöräddningen

Samtidigt välkomnar ordföranden för den katolska biskopskommissionen inom EU, ComECE, ärkebiskop Jean-Claude Hollerich, de senaste framstegen när det gäller övergångsregler för hanteringen av migranter som räddats ur sjönöd. ”Jag blev glad, eftersom situationen på fartygen är omöjlig”, sade Hollerich till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA under måndagen i Bryssel. Det nuvarande läget står i strid med de mänskliga rättigheterna, ansåg ärkebiskopen, som påven i början av oktober kommer att upphöja till kardinal. Under helgen som gick meddelade den tyske inrikesministern, Horst Seehofer, att Tyskland kommer att ta emot en fjärdedel av de migranter som räddats ur sjönöd, och som tidigare anlänt till Italien.

Ärkebiskop Hollerich krävde dessutom att EU-länderna gör mer för flyktingarna och migranterna i Libyen. ”Oupphörliga våldshandlingar, inget dricksvatten, inget vatten att tvätta sig med, hudsjukdomar, tortyr, väktare beväpnade med maskingevär: det går inte an vid porten till Europa”, enligt Hollerich. ”Där skulle jag önska mig att the European Way of Life visade att vi inte kan acceptera något sådant.”

Den tillträdande ordföranden för EU-kommissionen, Ursula von der Leyen har infogat ”Skydda det som utgör Europa” (Protecting our European Way of Life) i titeln för den kommande kommissionären inom migrationsområdet. ”Om Protecting our European Way of Life innebär att vi tar emot flyktingar och migranter är jag med helt och hållet”, sade Hollerich. ”Men om det innebär att Festung Europa ska isoleras, då kan jag inte gå med på det”, menade ärkebiskopen. Han krävde att också att titeln måste förses med en tolkning. ”Om jag ger studenter en uppgift och de endast anger titeln, så räcker det inte. Det krävs även innehåll”, sade ComECE:s ordförande.

Von der Leyen har samtidigt försvarat rubriken. Det som avses är europeiska grundläggande värden som mänskliga rättigheter, frihet, demokrati och rättsstat, menar den tillträdande ordföranden för kommission i Die Welt under måndagen.

Den 23 september kommer inrikesministrarna för Tyskland, Frankrike, Italien, Malta och Finland att diskutera en provisorisk fördelningsmekanism för de flyktingar och migranter som räddats på Medelhavet.

Kathpress 2019-09-17

 

Detta är en nyhetstext.