Två tusen aborterade foster hos abortläkare i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Polisen har inlett en utredning efter att kvarlevor från mer än 2 000 aborterade foster har återfunnits hemma hos abortläkaren Ulrich Klopfer, känd för att genomföra sena aborter, i Will County i den amerikanska delstaten Illinois. Klopfer avled i början av september. Nio dagar senare kontaktades undersökningsdomaren i Will County av en advokat som företrädde familjen och uppgav att ”medicinskt bevarade kvarlevor av foster” hade upptäckts på den avlidnes egendom och nu behövde avlägsnas på rätt sätt. Det har nu visat sig att Klopfer förvarat kvarlevor från totalt 2 246 mänskliga foster i sitt hem. Myndigheterna uppger att det i dagsläget inte finns något bevis för att Klopfer utförde aborter i hemmet. Polisen har vid upprepade frågor från olika media hänvisat till en kommande presskonferens.

Fostrens ålder är just nu okänd, liksom hur länge de har förvarats hos Klopfer och var aborterna har ägt rum. Egendomen ligger mycket nära Indianas delstatsgräns men det är inte tillåtet att transportera kvarlevor av foster över gränserna. I delstaten Indiana är abort förbjudet efter den 22:a graviditetsveckan. Om det skulle visa sig att kvarlevorna kommer från äldre ofödda barn kan det betyda att Klopfer gjort sig skyldig till brott. Läkarens legitimation drogs in 2016 efter en rad incidenter av brott mot säkerhetsföreskrifter i samband med aborter, som till exempel användning av alltför gamla metoder och alltför gammal teknisk utrustning. Fram till dess ansågs Klopfer vara en av de mest aktiva abortläkarna i hela delstaten. Under 40 års karriär beräknas han ha genomfört mer än 30 000 aborter vid sina tre olika abortkliniker.

Redan 2015 drogs Klopfers läkarlicens tillfälligt in efter att han underlåtit att inom föreskriven tid rapportera att två av hans patienter var 13-åriga flickor. Efter att hans licens dragits in igen och för gott 2016 fortsatte anklagelser att riktas mot Klopfer för olika slags förseelser, som exempelvis att inte ha haft tillräckligt med personal för kirurgiska aborter, inte ha använt narkos och inte ha rapporterat en påstådd våldtäkt på en 10-årig flicka som han genomfört en abort på. Anklagelser för vilka utredningar pågick när han dog.

Klopfers familj samarbetar nu helt med utredningen om kvarlevorna, enligt polisen. Men nyheten har fått politiska återverkningar. Detta eftersom Pete Buttigieg, borgmästare i staden South Bend i Indiana, där Klopfer ägt en abortklinik, och demokratisk presidentkandidat i den påbörjade primärvalskampanjen, i augusti uttryckte ett öppet stöd för en abortklinik som visade sig sakna tillstånd, men som han påstod vara ”fördelaktig för kvinnor i staden”. Chef för denna klinik visade sig vara en före detta anställd hos Ulrich Klopfer. Buttigieg visade sig också ha försökt stoppa etableringen av ett pro-life centrum i staden, för att stödja kvinnor att fullfölja oplanerade graviditeter istället för att välja abort, med motivet att verksamheten vid ett sådant center inte var ”ansvarsfullt”.

Catholic News Agency, 2019-09-16

Denna nyhet i original finns här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Polisen har inlett en utredning efter att kvarlevor från mer än 2 000 aborterade foster har återfunnits hemma hos abortläkaren Ulrich Klopfer, känd för att genomföra sena aborter, i Will County i den amerikanska delstaten Illinois. Klopfer avled i början av september. Nio dagar senare kontaktades undersökningsdomaren i Will County av en advokat som företrädde familjen och uppgav att ”medicinskt bevarade kvarlevor av foster” hade upptäckts på den avlidnes egendom och nu behövde avlägsnas på rätt sätt. Det har nu visat sig att Klopfer förvarat kvarlevor från totalt 2 246 mänskliga foster i sitt hem. Myndigheterna uppger att det i dagsläget inte finns något bevis för att Klopfer utförde aborter i hemmet. Polisen har vid upprepade frågor från olika media hänvisat till en kommande presskonferens.

Fostrens ålder är just nu okänd, liksom hur länge de har förvarats hos Klopfer och var aborterna har ägt rum. Egendomen ligger mycket nära Indianas delstatsgräns men det är inte tillåtet att transportera kvarlevor av foster över gränserna. I delstaten Indiana är abort förbjudet efter den 22:a graviditetsveckan. Om det skulle visa sig att kvarlevorna kommer från äldre ofödda barn kan det betyda att Klopfer gjort sig skyldig till brott. Läkarens legitimation drogs in 2016 efter en rad incidenter av brott mot säkerhetsföreskrifter i samband med aborter, som till exempel användning av alltför gamla metoder och alltför gammal teknisk utrustning. Fram till dess ansågs Klopfer vara en av de mest aktiva abortläkarna i hela delstaten. Under 40 års karriär beräknas han ha genomfört mer än 30 000 aborter vid sina tre olika abortkliniker.

Redan 2015 drogs Klopfers läkarlicens tillfälligt in efter att han underlåtit att inom föreskriven tid rapportera att två av hans patienter var 13-åriga flickor. Efter att hans licens dragits in igen och för gott 2016 fortsatte anklagelser att riktas mot Klopfer för olika slags förseelser, som exempelvis att inte ha haft tillräckligt med personal för kirurgiska aborter, inte ha använt narkos och inte ha rapporterat en påstådd våldtäkt på en 10-årig flicka som han genomfört en abort på. Anklagelser för vilka utredningar pågick när han dog.

Klopfers familj samarbetar nu helt med utredningen om kvarlevorna, enligt polisen. Men nyheten har fått politiska återverkningar. Detta eftersom Pete Buttigieg, borgmästare i staden South Bend i Indiana, där Klopfer ägt en abortklinik, och demokratisk presidentkandidat i den påbörjade primärvalskampanjen, i augusti uttryckte ett öppet stöd för en abortklinik som visade sig sakna tillstånd, men som han påstod vara ”fördelaktig för kvinnor i staden”. Chef för denna klinik visade sig vara en före detta anställd hos Ulrich Klopfer. Buttigieg visade sig också ha försökt stoppa etableringen av ett pro-life centrum i staden, för att stödja kvinnor att fullfölja oplanerade graviditeter istället för att välja abort, med motivet att verksamheten vid ett sådant center inte var ”ansvarsfullt”.

Catholic News Agency, 2019-09-16

Denna nyhet i original finns här