ComECE

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Den katolska gemenskapen Sant’Egidio kräver en omprövning från politikerna inom EU när det gäller migrationspolitiken. ”Utan ett synsätt, som bygger på fakta och inte på rädsla för migrationsfenomenen, löper Europa...
Den nya ordföranden för det katolska samarbetsorganet för biskopskonferenserna inom EU (COMECE), Luxemburgs ärkebiskop Jean-Claude Hollerich, ämnar arbeta för en starkare känsla av gemenskap i Europa. ”Hittills har vi haft...
Företrädare för den katolska kyrkan i Öst- och Centraleuropa bör inte ta hänsyn till den egna regeringen i flyktingfrågan utan i stället sträva efter en ”politik i kraft av evangeliet”....
De kyrkliga åtgärderna för mottagande och integration av flyktingar står i centrum vid årsmötet för de rådgivande biskoparna och ansvariga för själavården bland flyktingar och migranter, inom ramen för den...
av FREDRIK HEIDING – De katolska biskoparna inom EU har gett några riktlinjer inför EU-valet. Valet till EU-parlamentet, som består av 781 ledamöter, äger rum mellan den 22 och 25 maj....
Commission of Catholic Bishops’ Conferences in the EU (COMECE) har offentliggjort ett manifest med anledning av det kommande valet till EU-parlamentet och bekräftar på nytt sitt stöd för det europeiska...
Mot bakgrund av händelserna i Lampedusa kommer EU-biskopar på onsdag att samlas i Bryssel kring temat migration och integration. Denna församling av EU-biskoparnas kommission (ComECE) leds av kardinal Reinhard Marx,...
Ledaren för kommissionen som representerar katolska biskopar från EU, kardinal Reinhard Marx, har kritiserat planerna på en minimilön i sitt hemland Tyskland och varnade för att en skatt på förmögenhet skulle...
Den Bryssel-baserade kommissionen som företräder katolska biskopar från Europeiska unionen, COMECE har uppmanat till en större regional utveckling för att utjämna skillnaderna vad det gäller rikedom i Europa, och pekar...
Chefen för den franska finansinspektionen, Pierre Jouyet kräver ett trovärdigt näringslivsprogram som en väg ut ur krisen. Ett sådant program måste gå längre än de sparbeting som marknader och internationella...