Europeisk kommission av biskopar: Minska klyftorna

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den Bryssel-baserade kommissionen som företräder katolska biskopar från Europeiska unionen, COMECE har uppmanat till en större regional utveckling för att utjämna skillnaderna vad det gäller rikedom i Europa, och pekar på den roll som kyrkorna har att hjälpa förverkliga detta.

I ett gemensamt uttalande med den icke-katolska Europeiska kyrkokonferensen och Tysklands katolska och evangeliska kyrkor, sade COMECE att alla kyrkor stöttar en stark europeisk sammanhållningspolitik och menar att minskade regionala skillnaderna är ett test på solidaritet som också var ”ett naturligt uttryck för tron”.

”Kyrkans aktörer är aktiva som samarbetspartners på det regionala planet och sammanhållningspolitiskt på olika sätt och på olika nivåer”, sade COMECE.  ”De är engagerade i utformningen av politiken på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, och de är viktiga aktörer i områden såsom gränsöverskridande samarbete, utbildning, kultur och social integration”.

The Tablet 2012-07-16

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den Bryssel-baserade kommissionen som företräder katolska biskopar från Europeiska unionen, COMECE har uppmanat till en större regional utveckling för att utjämna skillnaderna vad det gäller rikedom i Europa, och pekar på den roll som kyrkorna har att hjälpa förverkliga detta.

I ett gemensamt uttalande med den icke-katolska Europeiska kyrkokonferensen och Tysklands katolska och evangeliska kyrkor, sade COMECE att alla kyrkor stöttar en stark europeisk sammanhållningspolitik och menar att minskade regionala skillnaderna är ett test på solidaritet som också var ”ett naturligt uttryck för tron”.

”Kyrkans aktörer är aktiva som samarbetspartners på det regionala planet och sammanhållningspolitiskt på olika sätt och på olika nivåer”, sade COMECE.  ”De är engagerade i utformningen av politiken på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, och de är viktiga aktörer i områden såsom gränsöverskridande samarbete, utbildning, kultur och social integration”.

The Tablet 2012-07-16