Kyrkan medlar i gruvkonflikt

Den katolska kyrkan i Peru kommer hjälpa till att medla i den blodiga tvisten vid gruvprojektet Conga, där guld och koppar bryts och där många miljarder dollar är inblandade. Perus president Ollanta Humala har bett Miguel Cabrejos, ärkebiskop av Trujillo, att försöka hitta en lösning i tvisten, som hitintills krävt fem liv. Undantagstillstånd har införts i nordöstra staden Cajamarca.

Prästen Gaston Garatea, som har varit aktiv i kampanjen mot gruvprojektet, och
ärkebiskop Cabrejos har haft förberedanade samtal den 9 juli. Båda har varit involverade som medlare i andra tvister tidigare. Förra året blockerade lokala bönder vägarna med farhågor om att Conga projektet skulle strypa deras vattentillgång.

”Det måste finnas en stor samarbetsvillighet från alla sidor för att skapa fred”, sade ärkebiskop Cabrejos i ett uttalande.

En tidigare präst, Marco Arana, greps förra veckan för sitt engagemang mot gruvprojektet.

The Tablet 2012-07-16