Biskopar emot Kanadas legalisering av marijuana

Kanadas katolska biskopar upprepade förra veckan kyrkans motstånd mot legalisering av användningen av marijuana samma dag som legal marijuana började säljas öppet runt om i landet. Detta sedan en ny lag trätt i kraft som gör Kanada till världens andra land efter Uruguay där det är tillåtet att sälja marijuana och använda det för privat bruk.

Den katolska biskopskonferensen underströk i ett uttalande ”de etiska problem som hör samman med privat användning och missbruk av denna drog”. Lionel Gendron, biskop av stiftet Saint-Jean-Longueuil, beklagade i en kommentar till uttalandet ”de växande problemen i ett samhälle som blir alltmer beroende av droger och alkohol” och att regeringar och företag som vill utnyttja försäljningen av cannabis av skatteskäl eller kommersiella intressen ”hotar möjligheten att förverkliga det gemensamma goda”.

Enligt den nya lagen får alla kanadensare odla maximalt fyra egna, privata cannabisplantor, tillverka sina egna cannabisprodukter såsom matprodukter och drycker, och köpa drogen från butiker eller onlinetjänster som har fått licens av delstatsmyndigheterna. De flesta kanadensiska delstater har satt åldersgränsen för att köpa cannabis till 19 år som är detsamma som åldersgränsen för alkoholinköp. Den liberala, kanadensiska regeringen tillkännagav förra veckan också att den snart ska presentera ett lagförslag som tillåter personer som tidigare dömts för innehav av upp till 30 gram marijuana, den nya gränsen för vad som är helt fritt att ha, att ansöka om benådning utan väntetid eller avgifter. Innehav och användning av cannabis för medicinskt bruk har varit tillåtet i landet sedan 2001.

Kanadas katolska biskopar uttalade sig negativt redan när regeringen tillkännagav sin avsikt att legalisera droganvändning i juni 2018, ett uttalande till vilket också ordföranden i landets råd för imamer anslöt sig. Biskoparna hänvisade till Kanadas läkarförbund, psykologförbund och barnläkarförbund som alla i sina yttranden hade pekat på kopplingen mellan cannabis och olika slags psyk- och lungproblem, och underströk hur beklagligt det därför var att ”den federala regeringen har beslutat sig för att främja tillverkning och användning av en beroendeframkallande substans med katastrofala följder för så många människor”.

De kanadensiska biskoparnas position delas av påven Franciskus som tidigare har uttalat sig starkt mot minsta form av legalisering av så kallade ”soft drugs”. De kyrkliga företrädarna hävdar alla att problemen med droghandel och annan kriminalitet måste hanteras genom aktiva och förebyggande åtgärder istället för genom legalisering. Katolska kyrkans katekes hävdar i paragraf 2291 att användningen av droger medför allvarlig skada för människans hälsa och liv, och att användningen av droger utöver ren medicinsk och terapeutisk utgör ”en allvarlig överträdelse” av den moraliska lagen. I paragraf 2211 fastslår katekesen också att de politiska gemenskaperna är skyldiga att skydda hälsan och säkerheten för familjer, i synnerhet i relation till droger.

Catholic News Agency, 2018-10-17