Kristna från hela världen samlas i Uppsala

Under allhelgonahelgen sker en stor ekumenisk samling i Uppsala där kristna från hela världen samlas för att diskutera aktuella utmaningar för kyrkor och kristna samfund. Helgen är också en påminnelse om det stora ekumeniska mötet i Uppsala 1968, den första större ekumeniska samling där också katoliker kunde delta i spåren av Andra Vatikankonciliets öppning för ekumenisk samverkan och dialog.

Mötet ramas in av flera internationella möten. Under oktober och november träffas exekutivkommittén för Kyrkornas världsråd och det nordiska nätverket för Faith & Order. Dessutom samlas ACT Alliance, det samarbetsorgan som samlar hjälporganisationer knutna till medlemssamfund i Kyrkornas världsråd och samarbetar med bland annat Caritas.

Katolska kyrkan är inte fullvärdig medlem i Kyrkornas världsråd, men har observatörsstatus. I Faith & Order-arbetet deltar katolska kyrkan fullt ut, globalt liksom i Norden.

Allhelgonahelgen infaller just när alla dessa organ är samlade i Uppsala, och höjdpunkten på mötesperioden blir en ”ekumenisk helg” med ett trettiotal seminarier som på olika sätt behandlar aktuella ämnen som migration, interreligiös vänskap, lärjungaskap, kyrkornas roll i offentligheten, funktionshinder och religionsfrihet.

Helgen avslutas med en gudstjänst, öppen för allmänheten, i Uppsala domkyrka söndag 4 november klockan 11.

Red. 2018-10-19

Källa: SKR, via länken här