Nytt spel: Följ Kristus (Go!)

Med inspiration från den populära spelapplikationen Pokemon Go har evangelisationsutvecklaren Foundation Ramon Pane tagit fram ett spel för Apple och Android, där så kallad ”förstärkt verklighet”, Augmented Reality, används som verktyg för trosundervisning. Spelet heter Follow JC Go och är gratis för användaren. Utvecklingen finansierades av donationer och sponsorer.

I spelet, som installeras på en mobil enhet som till exempel en mobiltelefon eller surfplatta, är bibliska figurer och helgon utplacerade på en karta över det område där man själv befinner sig. Dessutom får man veta om man befinner sig i närheten av en kyrka, och blir emellanåt påmind om att det kan vara ett bra tillfälle att be.

Applikationen presenterades för påven under pågående biskopssynod och fick hans välsignelse. Den är bland annat tänkt som förberedelseredskap inför Världsungdomsdagen i Panama 22–27 januari 2019. Förberedelsearbetet inför Världsungdomsdagen sker med en uttalad ambition att aktuell teknik för social interaktion ska vara en väl integrerad del av ungdomsmötet.

Även om appen är utvecklad som en förberedelse för Världsungdomsdagen, säger utvecklaren att den ska gå att använda var som helst i världen. Signums skribent har dock inte lyckats med att få kontakt med servern i den nedladdade appen, inte heller med att ställa in annat språk än spanska. En spelrecension för det svenska sammanhanget kan därför dröja något.

Red. 2018-10-19

Mer information här och här