Synoden skriver budskap till ungdomar

Den pågående biskopssynoden har valt en oktett med uppdrag att skriva ett meddelande från synoden till världens ungdomar. Gruppen är sammansatt av bland annat biskopar, ordenssystrar och ungdomsrepresentanter. Detta meddelades under en presskonferens 18 oktober.

Vid samma presskonferens klargjorde Vatikanens kommunikationschef Paolo Ruffini att man inte kommer att offentliggöra deltagarlistorna i de mindre diskussionsgrupper som varit viktiga i synodens arbete. Detta för att bibehålla strävan efter gemenskap snarare än individfokus och för att, efter synoden, inte behöva få en debatt som mest handlar om vem som sagt vad.

För närvarande diskuteras den tredje delen av arbetsdokumentet Instrumentum laboris, och synodens slutgiltiga text är under arbete.

Red. 2018-10-19

Källa: Catholic News Agency, via länken här