Cyberrymden tematiserad vid ungdomssynoden

Biskopssynoden om unga, som pågår i Vatikanen, har även överlagt om frågor som hör till den digitala världen. Under diskussionen på onsdag handlade det om hur den katolska kyrkan kan vara närvarande i cyberrymden, sade ledaren för Vatikanens kommunikationsmyndighet, Paolo Ruffini, inför journalister i Vatikanen. Synodens deltagare diskuterade det inflytande som Internet utövar samt själavård på Internet.

Biskopen av Reykjavik, Davíð Bartimej Tencer, underströk inför journalisterna att biskoparna förhöll sig mycket öppna inför detta ämne. Det handlar om hur kyrkan använder nya kommunikationsvägar. I hans hemland Island har man på grund av de stora avstånden infört katekesundervisning via Skype, för att hålla kontakt med de troende. Det är mycket bättre att uppmana ungdomar att ladda ned Bibeln eller läsa den i en app än att dela ut tryckta exemplar, sade Tencer.

Ett annat ämne på dagordningen var enligt Ruffini migration. Andra diskussionen rörde miljöfrågornas betydelse för de unga, drogberoende, förföljelsen av kristna i Mellanöstern samt den interreligiösa dialogen. Ledare för den ekumeniska kommuniteten i Taizé, broder Alois, betonade vikten av att i högre grad beakta ekumeniska aspekter. Priorn hänvisade just till hur framgångsrika bönesamlingarna i Taizé är bland de unga. I framtiden borde också flera representanter för andra religioner bjudas in till biskopssynoderna, föreslog broder Alois.

Biskopssynoden, som inledde sitt möte i Vatikanen den 3 oktober, har som tema ”De unga, tron och att urskilja sin kallelse”. Synoden pågår fram till den 28 oktober.

Kathpress 2018-10-18