Biskopen av Kamloops stödjer utredning

Kommer påven att uttala sig om den chockerande fynden av barnlik i Kanada? Hur reagerar han på premiärminister Justin Trudeaus krav på en ursäkt? Detta var frågorna under de senaste dagarna. I söndags kommenterade Franciskus för första gången de skakande uppgifterna från British Columbia, där man hade funnit kvarlevorna av 215 barn på marken omkring en tidigare katolsk internatskola.

Tillsammans med hela katolska kyrkan vill han vara nära ˮKanadas folk, som har traumatiserats av dessa chockerande nyheterˮ. Statliga och kyrkliga instanser ska fortsättningsvis beslutsamt samarbeta ˮför att kasta ljus över dessa sorgliga händelserˮ, sade påven.

Innan det eventuellt kommer en bön om förlåtelse från påven kommer man säkert att undersöka de närmare omständigheterna omkring massgraven på området kring Kamloops internatskola för ursprungsbefolkningens barn. Sedan måste, enligt vad historikern Ulrich Nersinger uppgav för webbsidan domradio.de måste rättsmedicinare och historiker besvara frågorna: ˮVad har egentligen hänt? Vad dog dessa barn av? När dog de?ˮ Sedan kan man närmare fastställa vilket ansvar dem som en gång var ansvariga.

År 1890 öppnade kyrkan internatskolan i närheten av den lilla staden Kamloops i västra delen av landet. Till denna institution fördes med tvång söner och döttrar från familjer tillhöriga ursprungsbefolkningen, för att bibringas ”kristen civilisation”. Internatskolan i Kamloops var en av 139 uppfostringsanstalter i Kanada som övervägande stod under kyrklig ledning. År 1969 övertog statliga myndigheter internatskolan, som stängdes 1978.

Efter att biskopen av Kamloops, som redan hade försäkrat ursprungsbefolkning sitt stöd, hade fått besked om Trudeaus krav mot påven, är det angeläget att även biskopen ber om ursäkt. Angående det som Franciskus på söndagen, synbart berörd hade sagt, uttryckte han visserligen bestörtning och förståelse, och utlovade att kyrkan skulle bistå vid utredningen av vad som hade skett, men han väntade på resultat av utredningen.

Kathpress 2021-06-07

Detta är en nyhetstext.