Biståndsorganisationen Renovabis satsar på Ukraina

Konflikten i Ukraina dominerar den givaraktion som hjälporganisationen Renovabis startar i maj. Enligt dess verksamhetsledare jesuitpater Stefan Dartmann kommer de ukrainska kyrkorna att vara viktiga förmedlare.

I de omstridda östra delarna av landet är det för kyrkorna ”en stor utmaning att bidra till försoning på samma sätt som man framgångsrikt gjorde på Maidantorget”, sade Dartmann till den katolska nyhetsbyrån KNA. Trosgemenskaperna motsätter sig en upptrappning av våldet men är i en svår situation på grund av den ökande nationalismen på båda sidor.

Enligt Dartmann talar kyrkorna i Ukraina i någon mån med en röst, vilket inte var väntat. Deras mål är att ”stärka förnuftets och eftertänksamhetens röst”. Landets fem kyrkor, som har fått en starkare ställning än vad man kunde förutse för bara några år sedan, har under de senaste månaderna närmat sig varandra. ”Här härskar insikten att detta land själv måste få bestämma över sin framtid”, sade Dartmann.

Inte heller den ortodoxa kyrkan under Moskvas patriarkat har uttalat sitt stöd för en rysk intervention. ”Det är påfallande att man där även i den högsta ledningen i Moskva markerar ett visst avstånd till den ryska regeringens politik”, enligt Dartmann. Likväl är utvecklingen i Ukraina oroande eftersom många realistiska scenarier kan ta en farlig vändning.

Den kyrkliga solidaritetsaktionen är emellertid, enligt Dartmann, inte hotad. På grund av enorma prisstegringar hjälper Renovabis till på Krim med medicin och livsmedelsleveranser. I de mer långsiktiga projekten satsar man på utbildning och på stöd till civilsamhället i alla delar av landet men med tyngdpunkten förlagd till väst.

De största parterna i Renovabis är, enligt Dartmann, den grekisk-katolska kyrkan med omkring fem miljoner medlemmar och den romersk-katolska med cirka en miljon medlemmar. I relationen till landets tre ortodoxa kyrkor finns emellertid ingen beröringsskräck. Under de senaste 25 åren har Ukraina genomgått ett religiöst uppvaknande och det kyrkliga livet har blomstrat.

Thomas Bremer, expert på östkyrkan vid universitet i Münster, betonade för en tid sedan, att Vatikanen har få möjligheter att agera. I samarbete med landets katoliker kan man emellertid sträva efter en ”god konfliktlösning” och ”bättre ekumeniska relationer”.

Kathpress 2014-05-02

Jesuitpater Stefan Dartmann var under åren 1993-2004 kyrkoherde i S:ta Eugenia katolska församling i Stockholm, öv. anm.

Denna nyhet är i den ursprungliga tyska versionen längre, originalet finner du här