Liverpools katolska stift ”lämnar trygga hamnar”

På Josef Arbetarens dag installerades en ny katolsk ärkebiskop i Liverpool: Malcolm McMahon som tillhör Dominikanorden. Hans företrädare, ärkebiskop Patrick Kelly, trädde tillbaka i januari 2013 till följd av en stroke. Den nye ärkebiskopen av Liverpool har uppmanat sitt stift att bryta upp från gamla strukturer och bli en kyrka som fokuserar evangelisation och tjänst för de fattiga.

I sin installationspredikan sade ärkebiskop Malcolm McMahon till sin församling att vara beredd på ”att bryta konventioner och göra saker annorlunda”. Vidare sade han: ”Att ta risken att förkunna det glada budskapet om frälsning är uppgiften vi har framför oss, såväl i ärkestiftet Liverpool som annorstädes. Att vara en missionerande lärjunge innebär att bryta ner strukturer och konventioner som gör oss bekväma och som ger näring åt vår självbelåtenhet och som bedövar vår känslighet för de krav som det innebär att vara kristen.” Han sade till sin församling att ”vakna”, att det katolska lekfolket måste medverka i kyrkans mission.

Ärkebiskopen installerades i Liverpools Metropolitan Cathedral på högtidsdagen för S:t Josef, Arbetaren, en dag som kyrkan särskilt uppmärksammar sin tjänst för arbetare. Med hänvisning till den helige Josef, sade ärkebiskopen att kyrkan och samhället måste ”vara uppmärksam på förpliktelser i fråga om social rättvisa” och att katoliker bör ”ta vara på våra gudagivna gåvor av kreativitet och tjänst, och inte ge vika för tidsfördriv och fritidssysselsättningar i jakten på materialismens och själv-tillfredsställelsens falska gudar”.

Katedralen var fylld med civila dignitärer och ledare från andra kristna trossamfund. I en intervju efter utnämningen sade ärkebiskop Malcolm McMahon till The Tablet att kyrkans sociala uppgrad ska bli en av hans prioriterade områden i Liverpool.

Ärkestiftet Liverpool brottas med en allmän befolkningsminskning, en förändrad demografisk situation bland katoliker och ett ålderstiget prästerskap.

Denna vecka lade ett retreatcenter ner sin verksamhet; Loyola Hall (beläget i stadsdelen Rainhill utanför Liverpool) som Jesuitorden har ansvarat för i över 90 år.

Enligt den senaste årliga rapporten – för år 2012 – hade ärkestiftet Liverpool 156 präster. Men nästa år kommer endast 100 av dem att vara under 75 år gamla. Ärkestiftet har i genomsnitt 54 000 gudstjänstbesökare varje vecka.

Under den förre ärkebiskopens ledning, Patrik Kelly, påbörjade ärkstiftet Liverpool ett omstrukturerings- och förnyelseprogram kallat ”Lämnande trygga hamnar” (Leaving Safe Harbours). Det har medfört att man har skapat 23 pastorala områden med en präst per 5 000 församlingsmedlemmar. Programmet har lett till att prästerna samarbetar i större utsträckning. Ärkestiftet drar nu igång ett nytt program för trosundervisning, där föräldrar utbildas för att kunna förbereda sina bar för sakramenten. Fader Philip Inch, som är ansvarig för evangelisation i stiftet, säger att detta har medfört att katoliker praktiserar sin tro i högre grad.

I sin predikan lovordade ärkebiskop McMahon programmet ”Lämnande trygga hamnar” (Leaving Safe Harbours) och uppmanade alla katoliker att engagera sig för att sprida evangeliet.

The Tablet 2014-05-01

Läs också inslag i Catholic Herald med ärkebiskopens predikan