Blivande kardinal: Liturgiska motsättningar är en tragedi

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prefekten för dikasteriet för liturgiska frågor och sakramenten, engelsmannen Arthur Roche, har betecknat de liturgiska motsättningar som uppstått i den latinska kyrkan som ”en tragedi”.

I en brett upplagd intervju, återgiven av Vatican News, har han uttryckt att motsättningarna ”delvis” har sin grund i att kyrkan har två versioner av Missale Romanum, den ena från tiden före Andra Vatikankonciliet och den andra från konciliet, och att båda är i bruk samtidigt.

”Det har aldrig förekommit en kontrovers om liturgin på det sätt vi upplever i dag. Vi har aldrig haft två versioner av Missale Romanum, den ena från 1962 och den andra från 1970, som promulgerades av påven Paul VI, i bruk samtidigt. Det är en tragedi att vi idag har ett slags ’kamp mellan liturgier’, ty Eukaristin är till sin natur det sakrament som enar kyrkan.

Han sade vidare att påven Franciskus försökt åtgärda situationen och främja reformerna från Andra Vatikankonciliet genom att utfärda sitt apostoliska brev Traditiones custodes” (Väktare av traditionen) genom att begränsa bruket av den mässrit som gällde före konciliet.

”Trots detta”, fortsatte den blivande kardinalen, ”måste kyrkan finna ett sätt att bemöta de utmaningar och problem som kännetecknar vår tid, nämligen den ökande individualismen och relativismen – ’jag föredrar det här’. Mässan är inte en fråga om en fråga om personligt val. Vi firar mässan som en gemenskap, som kyrkan gjort i alla tider genom århundradena och infört den form av liturgi kyrkan bedömt som relevant i en viss tid”. […]

Fastän han är prefekt för dikasteriet träffar han påven för att diskutera inte bara liturgiska frågor. ”Han är mycket intresserad av att få veta ens åsikter även om andra frågor”. Det kommer sannolikt att fortsätta sedan påven gjort honom till kardinal. ”Som kardinal står man till hans förfogande, och man är där för att hjälpa honom och inte lägga ytterligare sten på hans börda.”

Red. 2022-06-16

Detta är en nyhetstext utifrån källan National Catholic Reporter

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Prefekten för dikasteriet för liturgiska frågor och sakramenten, engelsmannen Arthur Roche, har betecknat de liturgiska motsättningar som uppstått i den latinska kyrkan som ”en tragedi”.

I en brett upplagd intervju, återgiven av Vatican News, har han uttryckt att motsättningarna ”delvis” har sin grund i att kyrkan har två versioner av Missale Romanum, den ena från tiden före Andra Vatikankonciliet och den andra från konciliet, och att båda är i bruk samtidigt.

”Det har aldrig förekommit en kontrovers om liturgin på det sätt vi upplever i dag. Vi har aldrig haft två versioner av Missale Romanum, den ena från 1962 och den andra från 1970, som promulgerades av påven Paul VI, i bruk samtidigt. Det är en tragedi att vi idag har ett slags ’kamp mellan liturgier’, ty Eukaristin är till sin natur det sakrament som enar kyrkan.

Han sade vidare att påven Franciskus försökt åtgärda situationen och främja reformerna från Andra Vatikankonciliet genom att utfärda sitt apostoliska brev Traditiones custodes” (Väktare av traditionen) genom att begränsa bruket av den mässrit som gällde före konciliet.

”Trots detta”, fortsatte den blivande kardinalen, ”måste kyrkan finna ett sätt att bemöta de utmaningar och problem som kännetecknar vår tid, nämligen den ökande individualismen och relativismen – ’jag föredrar det här’. Mässan är inte en fråga om en fråga om personligt val. Vi firar mässan som en gemenskap, som kyrkan gjort i alla tider genom århundradena och infört den form av liturgi kyrkan bedömt som relevant i en viss tid”. […]

Fastän han är prefekt för dikasteriet träffar han påven för att diskutera inte bara liturgiska frågor. ”Han är mycket intresserad av att få veta ens åsikter även om andra frågor”. Det kommer sannolikt att fortsätta sedan påven gjort honom till kardinal. ”Som kardinal står man till hans förfogande, och man är där för att hjälpa honom och inte lägga ytterligare sten på hans börda.”

Red. 2022-06-16

Detta är en nyhetstext utifrån källan National Catholic Reporter