Vatikanen publicerar uppgifter om peterspenningen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Torsdagen den 16 juni publicerade Heliga stolen för första gången detaljerade uppgifter om den så kallade peterspenningen. Den franska tidningen La Croix som rapporterar om händelsen kommenterar att detta bör förstås som ytterligare ett steg i processen att skapa större insyn i Vatikanens ekonomi. Peterspenningen är en form av skatt som betalas till Rom och upprättades mot slutet av 1800-talet för att ge ekonomiskt stöd till påven efter förlusten av Vatikanstaten. Idag används pengarna för att bekosta diverse hjälpinsatser, ge stöd till utsatta kyrkor och för kurians olika åtaganden.

La Croix rapporterar att 46,9 miljoner euro samlades in under 2021, vilket innebär en liten ökning jämfört med föregående år. Däremot är det inte tillräckligt för att väga upp den minskning som skedde mellan 2015 och 2019 (minus 23 procent) och för 2019 (minus 18 procent). Men utöver att redogöra för hur dessa inkomster förändras från år till år offentliggjorde Vatikanen även vilka länder som bidrar mest.

Av de pengar som samlades in utgörs 44,4 miljoner euro av donationer, där 29 miljoner kommer från stiften, 9,8 miljoner från diverse stiftelser, 4 miljoner från privata givare och 1,6 miljoner från religiösa ordnar. Att betala peterspenningen är en plikt som regleras i den kanoniska lagen, däremot finns inga bestämmelser för hur stor eller liten bidraget bör vara.

Enligt La Croix är det stiften i USA som står för den största delen av peterspenningen (13 miljoner euro), följt av Italien (5 miljoner), Tyskland (2,3 miljoner) och Korea (1,4 miljoner). Under 2021 användes dessa inkomster inte bara till fattighjälp (9,8 miljoner euro), utan även till stöd för stift som befinner sig i svårigheter (10,9 miljoner euro) och framför allt till den romerska kurian (44,6 miljoner). Vatikanens utgifter uppgick 2021 till 65,3 miljoner och de resterande 18 miljonerna utgjordes av hyresintäkter från den Heliga stolens bestånd av fastigheter.

Red. 2022-06-18

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Torsdagen den 16 juni publicerade Heliga stolen för första gången detaljerade uppgifter om den så kallade peterspenningen. Den franska tidningen La Croix som rapporterar om händelsen kommenterar att detta bör förstås som ytterligare ett steg i processen att skapa större insyn i Vatikanens ekonomi. Peterspenningen är en form av skatt som betalas till Rom och upprättades mot slutet av 1800-talet för att ge ekonomiskt stöd till påven efter förlusten av Vatikanstaten. Idag används pengarna för att bekosta diverse hjälpinsatser, ge stöd till utsatta kyrkor och för kurians olika åtaganden.

La Croix rapporterar att 46,9 miljoner euro samlades in under 2021, vilket innebär en liten ökning jämfört med föregående år. Däremot är det inte tillräckligt för att väga upp den minskning som skedde mellan 2015 och 2019 (minus 23 procent) och för 2019 (minus 18 procent). Men utöver att redogöra för hur dessa inkomster förändras från år till år offentliggjorde Vatikanen även vilka länder som bidrar mest.

Av de pengar som samlades in utgörs 44,4 miljoner euro av donationer, där 29 miljoner kommer från stiften, 9,8 miljoner från diverse stiftelser, 4 miljoner från privata givare och 1,6 miljoner från religiösa ordnar. Att betala peterspenningen är en plikt som regleras i den kanoniska lagen, däremot finns inga bestämmelser för hur stor eller liten bidraget bör vara.

Enligt La Croix är det stiften i USA som står för den största delen av peterspenningen (13 miljoner euro), följt av Italien (5 miljoner), Tyskland (2,3 miljoner) och Korea (1,4 miljoner). Under 2021 användes dessa inkomster inte bara till fattighjälp (9,8 miljoner euro), utan även till stöd för stift som befinner sig i svårigheter (10,9 miljoner euro) och framför allt till den romerska kurian (44,6 miljoner). Vatikanens utgifter uppgick 2021 till 65,3 miljoner och de resterande 18 miljonerna utgjordes av hyresintäkter från den Heliga stolens bestånd av fastigheter.

Red. 2022-06-18

Detta är ett referat av en nyhetstext från La Croix. Originalet återfinns i sin helhet här