Bokanmälan: introduktion till Maritain

av ERIK ÅKERLUND

En trevlig liten bok kom under slutet av våren från tryckpressarna. Det rör sig om Jacques Maritain – en biografi, skriven av Erik Kennet Pålsson och utgiven på bokförlaget Catholica.

jacques-maritain-en-biografiSom författaren skriver i förordet är detta den första biografin på svenska över Jacques Maritain (1883–1972), fransk tänkare och nythomist. Genremässigt följer den tidigare utgivning av författaren, inkluderande biografier över Bernadette av Lourdes och Niels Steensen.

För mer analyserande och vetenskapligt upplagda biografier får man gå till något av världsspråken. Men detta utgör en trevlig introduktion på svenskt språkområde till denne store tänkare. Som bonus får man på köpet ett stort persongalleri av främst franska tänkare och kulturpersonligheter under stora delar av 1900-talet, personer Maritain i många fall hade personlig kontakt med.

Förhoppningsvis kan läsaren, liksom undertecknad, bli sporrad att gå vidare i sin fördjupning inom fransk kulturhistoria. Liksom i sin fördjupning av Maritain själv, förstås.

Erik Åkerlund 2016-08-24