Erik Åkerlund

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ERIK ÅKERLUND – Demokratibegreppet har blivit alltför upphöjt och ihåligt i dagens samhälle. Faran med att lägga alltför stor vikt vid demokratin, i kombination med en bristande reflektion över vad...
av ERIK ÅKERLUND – Om vikten av sfärernas åtskillnad. I stort sett alla grundstudenter inom ämnet filosofi läser Platons Staten, som bland annat är ett av de häftigaste och kraftfullaste antidemokratiska...
av ERIK ÅKERLUND Dygdernas återkomst har det talats om under en lång tid. Antingen som en realitet eller som en förhoppning. Inom filosofin kan renässansen spåras tillbaka till Elizabeth Anscombe (1919–2001)...
av ERIK ÅKERLUND Benjamin Franklin hade ett problem. Det amerikanska universalgeniet satt i den lagstiftande församlingen i Pennsylvania och var allmänt omtyckt. Men det fanns en person som han inte...
av ERIK ÅKERLUND Hur ska man möta tider som våra, med corona och karantän? Kanske kan sinnesrobönen, som är förknippad med Anonyma Alkoholister, ge vägledning. ”GUD, ge mig sinnesro att...
av ERIK ÅKERLUND – Om mänskliga rättigheter och behovet av naturrätt. Kan man väga olika rättigheter mot varandra? Frågan kan först verka konstig. Det tycks ju ligga i en rättighet att...
av ERIK ÅKERLUND – Det ligger i sanningens natur att den inte helt kan formas efter oss själva. Ingen tycks vara likgiltig inför sanningen, vare sig man ser sig som dess...
av ERIK ÅKERLUND Det är i år 400 år sedan Francisco Suárez (1548–1617) gick bort. Suárez räknas ofta som den främste filosofen och teologen inom Jesuitorden genom tiderna. Han hade...
av ERIK ÅKERLUND #metoo-kampanjen fortsätter att röra upp i olika delar av livet i Sverige, bland annat på arbetsplatser som Sveriges Radio och Dramaten. Svaret blir, som så ofta, från...
av ERIK ÅKERLUND Anglican Mission in England (Anglikanska missionen i England, AMiE) har nyligen beslutat att viga en biskop för Storbritannien. Beslutet offentliggjordes samma dag som Skotska episkopalkyrkan – alltså...
av ERIK ÅKERLUND Efter långläsning av den brittiske fysikern och matematikern Roger Penroses bok The Road to Reality. A Complete Guide to the Laws of the Universe från 2004 framstår tre...
av ERIK ÅKERLUND – I själva verket gör en alltför hård yttre styrning det omöjligt för universiteten att ge just sitt specifika bidrag till samhället i stort. Ordet ”universitet” ansluter till...