Sinnesrobönen i coronatider

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av ERIK ÅKERLUND

Hur ska man möta tider som våra, med corona och karantän? Kanske kan sinnesrobönen, som är förknippad med Anonyma Alkoholister, ge vägledning.

”GUD, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Mycket händer i världen just nu som vi själva inte har någon kontroll över. Ett virus sprids, människor dör och sjukvården på olika håll kollapsar. Kombinationen av mycket information och lite kontroll (för de flesta av oss, åtminstone) kan skapa oro och för vissa närmast panik. Förutom att be för dem och det som ligger bortom vår egen sfär kan man i och med sinnesrobönen be Gud att stilla oron, i enlighet med Jesus ord: ”Var inte rädda!”

Men detta får och ska inte leda till handlingsförlamning och apati. Tvärtom. Det är när vi inser våra egna begränsningar som vi också ser våra möjligheter och vår egen sfär av ansvar. Då måste vi också be om modet att handla inom denna. I nuvarande situation kan det vara sådant som att ta kontakt med gamla och sjuka som sitter i karantän (ja, fler än de, förresten!), att vara uppmärksam i sin närhet på människor som behöver hjälp. Men också sådant som att hantera resurser ansvarsfullt så att det räcker till alla. För vissa med ansvarspositioner innebär situationen fler och större beslut, där bönen om mod och visdom blir än viktigare. För dessa människor, och för deras val, får vi andra också be.

Den inre maningen till handling kan leda till beslut av olika grader av radikalitet hos olika personer. Vissa ser till att ordna med handling till människor i sin närhet. Vissa andra, exempelvis flygvärdinnor, omskolar sig för att temporärt kunna hjälpta till i vården. För åter andra kan nuvarande läge förändra inriktningen på hela livet, och man bestämmer sig för att ägna livet åt någonting som mer direkt och konkret innebär att hjälpa andra människor.

Det är inte lätt att se skillnaden mellan det vi själva kan och inte kan påverka. Ibland kan våra handlingsmöjligheter vara mycket större än vi kan ana. I andra fall visar de sig vara mer begränsade än vad vi först trodde. Därför är kanske den avslutande bönen om förståndet att inse denna skillnad den viktigaste i sinnesrobönen. Det handlar här om vad som i den kristna mystika traditionen kallas urskiljning.

Coronatider innebär egentligen ingenting annat än det vanliga vad gäller det mänskliga tillståndet och villkoren för människans liv. Men det är mer av det vanliga.

Erik Åkerlund 2020-04-02

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

av ERIK ÅKERLUND

Hur ska man möta tider som våra, med corona och karantän? Kanske kan sinnesrobönen, som är förknippad med Anonyma Alkoholister, ge vägledning.

”GUD, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.”

Mycket händer i världen just nu som vi själva inte har någon kontroll över. Ett virus sprids, människor dör och sjukvården på olika håll kollapsar. Kombinationen av mycket information och lite kontroll (för de flesta av oss, åtminstone) kan skapa oro och för vissa närmast panik. Förutom att be för dem och det som ligger bortom vår egen sfär kan man i och med sinnesrobönen be Gud att stilla oron, i enlighet med Jesus ord: ”Var inte rädda!”

Men detta får och ska inte leda till handlingsförlamning och apati. Tvärtom. Det är när vi inser våra egna begränsningar som vi också ser våra möjligheter och vår egen sfär av ansvar. Då måste vi också be om modet att handla inom denna. I nuvarande situation kan det vara sådant som att ta kontakt med gamla och sjuka som sitter i karantän (ja, fler än de, förresten!), att vara uppmärksam i sin närhet på människor som behöver hjälp. Men också sådant som att hantera resurser ansvarsfullt så att det räcker till alla. För vissa med ansvarspositioner innebär situationen fler och större beslut, där bönen om mod och visdom blir än viktigare. För dessa människor, och för deras val, får vi andra också be.

Den inre maningen till handling kan leda till beslut av olika grader av radikalitet hos olika personer. Vissa ser till att ordna med handling till människor i sin närhet. Vissa andra, exempelvis flygvärdinnor, omskolar sig för att temporärt kunna hjälpta till i vården. För åter andra kan nuvarande läge förändra inriktningen på hela livet, och man bestämmer sig för att ägna livet åt någonting som mer direkt och konkret innebär att hjälpa andra människor.

Det är inte lätt att se skillnaden mellan det vi själva kan och inte kan påverka. Ibland kan våra handlingsmöjligheter vara mycket större än vi kan ana. I andra fall visar de sig vara mer begränsade än vad vi först trodde. Därför är kanske den avslutande bönen om förståndet att inse denna skillnad den viktigaste i sinnesrobönen. Det handlar här om vad som i den kristna mystika traditionen kallas urskiljning.

Coronatider innebär egentligen ingenting annat än det vanliga vad gäller det mänskliga tillståndet och villkoren för människans liv. Men det är mer av det vanliga.

Erik Åkerlund 2020-04-02