Böner om påvebesök i Kiev

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den grekisk-katolska storärkebiskopen av Kiev, Sviatoslav Shevchuk, har uppmanat till böner om att påven Franciskus snart måtte besöka Ukraina. Katolska kyrkans överhuvud borde snarast möjligt komma till Ukraina ˮför att ställa sig på det lidande ukrainska folkets sidaˮ, sade Shevchuk i ett videobudskap som offentliggjordes på tisdagskvällen. Ett påvebesök i Ukraina skulle tydligt visa att Kristus står tillsammans med dem som lider under krig.

Med anledning av festdagen för apostlarna Petrus och Paulus, som för Shevchuks kyrkas del inleddes på tisdagen, skulle man enligt den 52-årige ärkebiskopen ha bett för ˮvår tids Petrus, för påve Franciskusˮ. ˮVi ser att vissa instämmer i påven Franciskus ord, och andra inte, men vi hör till honom. Låt oss be att han är den första bland oss kristna i denna nya tid som omvänder sig, och efter sin personliga omvändelse stärker sina trossyskons tro”, fortsatte Shevchuk.

Enligt Vatikanens ansvarige för utriksefrågor, ärkebiskop Paul Gallagher, skulle påven Franciskus fortfarande kunna resa till Ukraina i augusti. Påven är övertygad om ˮatt ett besök skulle kunna medföra positiva följderˮ, sade Gallagher nyligen i italiensk TV. En sådan resa skulle dock inte kunna planeras in förrän efter att Franciskus har återkommit från Kanada, dit han reser under sista veckan i juli. Dessutom påminner Gallagher om att allt beror på påvens hälsa.

Tidigare har det väckt irritation i Ukraina om Franciskus först skulle resa till Moskva och sedan till Kiev. I motsats till Kreml har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj flera gånger offentligt inbjudit påven till Kiev. Senaste påvebesöket inträffade år 2001, då påven Johannes Paulus II (1978–2005) besökte landet. Till Ryssland har hittills i historien aldrig någon påve rest.

Den ukrainska grekisk-katolska kyrkan är den största östliga katolska kyrkan, med enligt egna uppgifter mer än fem miljoner medlemmar över hela världen. I det ortodoxt präglade Ukraina bekänner sig knappt tio procent av befolkningen till denna kyrka. Kyrkan är underställd påven. Dess överhuvud Shevchuk har alltsedan det ryska överfallet på Ukraina i slutet av februari dagligen vänt sig till de troende med videobudskap.

Kathpress 2022-07-13

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Den grekisk-katolska storärkebiskopen av Kiev, Sviatoslav Shevchuk, har uppmanat till böner om att påven Franciskus snart måtte besöka Ukraina. Katolska kyrkans överhuvud borde snarast möjligt komma till Ukraina ˮför att ställa sig på det lidande ukrainska folkets sidaˮ, sade Shevchuk i ett videobudskap som offentliggjordes på tisdagskvällen. Ett påvebesök i Ukraina skulle tydligt visa att Kristus står tillsammans med dem som lider under krig.

Med anledning av festdagen för apostlarna Petrus och Paulus, som för Shevchuks kyrkas del inleddes på tisdagen, skulle man enligt den 52-årige ärkebiskopen ha bett för ˮvår tids Petrus, för påve Franciskusˮ. ˮVi ser att vissa instämmer i påven Franciskus ord, och andra inte, men vi hör till honom. Låt oss be att han är den första bland oss kristna i denna nya tid som omvänder sig, och efter sin personliga omvändelse stärker sina trossyskons tro”, fortsatte Shevchuk.

Enligt Vatikanens ansvarige för utriksefrågor, ärkebiskop Paul Gallagher, skulle påven Franciskus fortfarande kunna resa till Ukraina i augusti. Påven är övertygad om ˮatt ett besök skulle kunna medföra positiva följderˮ, sade Gallagher nyligen i italiensk TV. En sådan resa skulle dock inte kunna planeras in förrän efter att Franciskus har återkommit från Kanada, dit han reser under sista veckan i juli. Dessutom påminner Gallagher om att allt beror på påvens hälsa.

Tidigare har det väckt irritation i Ukraina om Franciskus först skulle resa till Moskva och sedan till Kiev. I motsats till Kreml har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj flera gånger offentligt inbjudit påven till Kiev. Senaste påvebesöket inträffade år 2001, då påven Johannes Paulus II (1978–2005) besökte landet. Till Ryssland har hittills i historien aldrig någon påve rest.

Den ukrainska grekisk-katolska kyrkan är den största östliga katolska kyrkan, med enligt egna uppgifter mer än fem miljoner medlemmar över hela världen. I det ortodoxt präglade Ukraina bekänner sig knappt tio procent av befolkningen till denna kyrka. Kyrkan är underställd påven. Dess överhuvud Shevchuk har alltsedan det ryska överfallet på Ukraina i slutet av februari dagligen vänt sig till de troende med videobudskap.

Kathpress 2022-07-13

Detta är en nyhetstext.