13 juli, 2022

Filter

Datumintervall
Biskop Anders Arborelius är bland dem som den 13 juli 2022 utnämndes till medlemmar av Dikasteriet för biskopar, som bland annat har som uppgift att förbereda biskopsutnämningar. Vidare ingår nu...
Den grekisk-katolska storärkebiskopen av Kiev, Sviatoslav Shevchuk, har uppmanat till böner om att påven Franciskus snart måtte besöka Ukraina. Katolska kyrkans överhuvud borde snarast möjligt komma till Ukraina ˮför att...
I en intervju med den ukranisk-katolske biskopen Vasyl Tuchapets i Charkov berättar denne att många av invånarna i miljonstaden Charkov är 100 procent beroende av humanitärt bistånd; 80 procent av...
ˮLåt dig förtrollas av skapelsens underˮ. Med detta motto inleder stiftet Feldkirch i Österrike på torsdag den 14 juli en videoserie i fem delar med den välkända tyska benediktinermunken pater...
USA:s hälsoministerium har instruerat sjukhus att utföra aborter i medicinska nödsituationer. I en ny instruktion på måndagen hänvisar ministeriet till nödfallslagen EMTALA, som har gällt i hela landet sedan år...
av KARIN EDEBOL EEG-OLOFSSON Bokanmälan. Gunnel Vallquist: Katolska läroår. Uppsala – Paris – Rom. Carl Otto Werkelid & Veritas förlag, 2022, 209 s. Författaren, översättaren och sedermera ledamoten av Svenska Akademien, Gunnel Vallquist...