Brittisk ambassadör välkomnar påvens ”tysta revolution”

Avgående brittiske ambassadören vid Heliga stolen, Sally Axworthy, summerade några av sina erfarenheter av att som kvinna och ickekatolik arbeta med Vatikanen. I en programserie via Zoom, inbjuden av Edinburgh Jesuit Centre, sade hon bland annat att Heliga stolen ”definitivt” håller på att förändra sin hållning gentemot kvinnor.

Axworthy nämnde flera exempel på kvinnor i ledande poster i Vatikanen. Hon talade om en ”tyst revolution” som påven Franciskus bedriver inom kyrkan, genom en förändring från fokus på hierarki och regler, till de trofasta och sårbara grupperna i samhället. Axworthy välkomnade också Franciskus personliga anspråkslöshet som påve, och trodde inte att framtida påvar skulle kunna gå tillbaka till pråligheten från forna tider. Klimatförändringar och ekologiska frågor såg Sally Axworthy som tänkbara ämnen vad gäller samarbeten mellan Storbritannien och Vatikanstaten.

Samtidigt uttryckte hon ändå oro för kvinnors roll och synlighet i Vatikanen, och har under sin tid som ambassadör slagits av hur lite uppmärksamhet ordenssystrarna får av Heliga stolen. ”Väldigt praktiska uppgifter som att stötta offer för sexuellt våld, eller att driva skolor och sjukhus, en stor del av detta görs av systrar. Som ambassadör bjöd jag därför ofta in systrar att komma och presentera sitt arbete”, sa Axworthy.

Hon tog även upp helgonförklaringen av John Henry Newman, en av få efterreformatoriska engelska helgon som inte är martyr. Brittiska ambassaden genomförde vid tillfället ett ansenligt evenemang, där också prins Charles spelade en roll, genom ett tal och en skriven artikel för Vatikanens nyhetstidning. ”John Henry Newman kunde försvara utan att anklaga, ha en avvikande uppfattning och samtidigt vara respektfull, och se skillnader som möjligheter till möten snarare än en exkludering. Han gav den katolska kyrkan förnyat självförtroende när den återetablerade sig i ett land där den en gång hade ryckts upp med rötterna”, citerade Sally Axworthy från talet av prins Charles.

Red. 2021-05-31

Detta är ett referat av en nyhetstext från The Tablet. Originalet ”Ambassador welcomes Vatican See change on  women” återfinns i sin helhet här