Brittisk rabbin: kampen mot extremism en kamp för religionsfrihet

National Poverty Hearing 2006 at Westminster. A one-day National Poverty Hearing in Central Hall Westminster, held on Wednesday 6 December 2006, for up to 500 senior politicians, high-profile/influential policy makers and opinion formers in the media and public life and national and grassroots anti-poverty/civil society groups from across the United Kingdom.

Inför ett växande hot i form av olika slags extremism, antisemitism, islamofobi och inskränkningar av religionsfriheten också i demokratiska länder måste olika religiösa gemenskaper i Europa samarbeta mer. Detta framhöll den kände brittiske rabbinen Jonathan Sacks i ett anförande inför en stor internationell konferens om religionsfriheten i Europa på National Press Club i USA:s huvudstad Washington DC i måndags. ”För första gången i historien upplever vi faktiskt nu att alla religioner är hotade” i Europa, sade han och menade att de därför behöver ”stå sida vid sida i erkännandet av våra gemensamma mänskliga villkor under Guds ledning”.

”Sanningen är att situationen är svår runt om i världen, men jag är väldigt chockad av det som händer just i Europa”, fortsatte rabbi Sacks och pekade på uppgifterna om antalet judar som nu emigrerar från Frankrike, Holland, Belgien, Norge, Sverige och Danmark på grund av en tydlig ökning av antisemitiska hot och brott, och på hur den judiska befolkningen upplever en starkare politisk fientlighet i Ungern och ett försämrat klimat i Polen. Över hela Europa attackeras synagogor och judiska butiker, och judar är rädda för att bära symboler för sin tro i offentligheten. Varje gång som den israelisk-palestinska konflikten eskalerar ökar också de antisemitiska förföljelserna i Europa.

Nyligen avslöjades att en medlem av det brittiska Labour-partiet öppet hyllade Hitler som ”historiens störste man” och uppmanade Iran att ”radera ut Israel från kartan” i en serie antisemitiska meddelanden på Twitter.

Men judar är långt ifrån ensamma om att vara offer för ett nytt slags religiöst våld i de europeiska länderna. I Glasgow mördades en muslimsk butiksinnehavare av en sunnimuslimsk extremist för att ha ”förolämpat islam” efter att han önskat alla kristna en glad påsk på Facebook. Muslimska kvinnor i Storbritannien har blivit attackerade på öppen gata för att de bär slöja.

Flera europeiska stater stiftar också i demokratisk ordning nya lagar som förhindrar eller inskränker människors religionsutövning, påpekade rabbi Sacks vidare. I Tyskland till exempel kräver en ny lag att föräldrarna diskuterar omskärelse med sina barn. I Frankrike är det förbjudet att bära hijab offentligt. Danmark har förbjudit kosher- och halalslakt.

Inför alla dessa olika hot och inskränkningar från både extremism och en fientlig sekularism måste de religiösa gemenskaperna samarbeta närmare, insisterade rabbinen, eftersom det ytterst handlar om att ”försvara religionsfriheten”. Bara med gemensamma krafter kan det lyckas, ”ensamma, var för sig, har vi ingen som helst chans”. Och han formulerade en tumregel för ett interreligiöst förhållningssätt mot både olika slags extremism och sekularism: ”Om du lider av att andra hatar dig, solidarisera dig då med andra människor som också möter hat.”

Catholic News Agency, 2016-04-18