Brittisk regeringsdelegation och Vatikanen eniga om religionsfrihet

Efter två dagar av diplomatiska samtal har en delegation från den brittiska regeringen och Vatikanen formulerat en gemensam kommuniké, i vilken de engagerar sig i och vill göra en insats för att skydda religionsfriheten i världen. Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som måste respekteras i alla länder, heter det. Den brittiska regeringen och Vatikanen vill bemöta såväl intolerans som religiöst motiverad diskriminering, varhelst sådan uppträder. Heliga stolen och Storbritanniens regering talar sig varm för en global, integrerad och hållbar utveckling. Människans värdighet måste stå i centrum i en sådan utveckling.

Kathpress 2012-02-16

En brittisk regeringsdelegation under ledning av baronessa Sayeeda Warsi, som är av muslimsk bekännelse, besökte Vatikanen i tisdags och onsdags. Baronessa Warsi, som är minister och representerar de konservativa i regeringen, säger att hon ser besöket som en vänskapsvisit hos sina katolska grannar på Alla Hjärtans Dag.

Besöket kom till stånd med anledning av att det är 30 år sedan det upprättades diplomatiska förbindelser mellan Storbritannien och Heliga stolen. I delegationen ingår förutom Warsi ytterligare sex ministrar och den katolske ärkebiskopen Vincent Nichols av Westminster.

Warsi låter meddela att hon vill samtala med Benedictus XVI om religionens roll i det offentliga livet. Europa måste få ett större förtroende för sin kristna prägel, betonar hon. För att skapa ett mer rättvist samhälle måste människorna bli starkare förankrade i sin religiösa identitet. Lika lite som man kan ta bort kyrktornen ur landskapsbilden, lika lite kan man ta bort den kristna grunden från de europeiska nationernas utveckling.

Warsi är bekymrad över att den ”militanta sekulariseringen” förvägrar människor rätt till en religiös identitet. Samtidigt betonar hon att religion och troende inte har ”det enda svaret”. Det kommer alltid att finnas skilda uppfattningar hos politiker och religiösa ledare. Sekulära strömningar i sig är inte skadliga, men, enligt ministern, får tron inte helt trängas ut ur det offentliga rummet.

Inom ramarna för tvådagarsbesöket höll Warsi på tisdagskvällen ett anförande för närvarande diplomater och sändebud som är ackrediterade vid Heliga stolen. Samtal med medarbetar i kurian gällde ett samarbete på kulturella och humanitära områden. Bland annat vill delegationen få stöd från Vatikanen vid den konferens om Somalia som skall äga rum i London den 23 februari.

På onsdag hölls ett möte med Benedictus XVI. Som gåva överlämnade Warsi en utgåva av King James Bibel. Med sitt besök företrädde delegationen premiärminister David Cameron och det kan ses som en svarsvisit på Benedictus XVI resa till Storbritannien i september 2010.

Kathpress 2012-02-14

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Efter två dagar av diplomatiska samtal har en delegation från den brittiska regeringen och Vatikanen formulerat en gemensam kommuniké, i vilken de engagerar sig i och vill göra en insats för att skydda religionsfriheten i världen. Religionsfrihet är en grundläggande mänsklig rättighet som måste respekteras i alla länder, heter det. Den brittiska regeringen och Vatikanen vill bemöta såväl intolerans som religiöst motiverad diskriminering, varhelst sådan uppträder. Heliga stolen och Storbritanniens regering talar sig varm för en global, integrerad och hållbar utveckling. Människans värdighet måste stå i centrum i en sådan utveckling.

Kathpress 2012-02-16

En brittisk regeringsdelegation under ledning av baronessa Sayeeda Warsi, som är av muslimsk bekännelse, besökte Vatikanen i tisdags och onsdags. Baronessa Warsi, som är minister och representerar de konservativa i regeringen, säger att hon ser besöket som en vänskapsvisit hos sina katolska grannar på Alla Hjärtans Dag.

Besöket kom till stånd med anledning av att det är 30 år sedan det upprättades diplomatiska förbindelser mellan Storbritannien och Heliga stolen. I delegationen ingår förutom Warsi ytterligare sex ministrar och den katolske ärkebiskopen Vincent Nichols av Westminster.

Warsi låter meddela att hon vill samtala med Benedictus XVI om religionens roll i det offentliga livet. Europa måste få ett större förtroende för sin kristna prägel, betonar hon. För att skapa ett mer rättvist samhälle måste människorna bli starkare förankrade i sin religiösa identitet. Lika lite som man kan ta bort kyrktornen ur landskapsbilden, lika lite kan man ta bort den kristna grunden från de europeiska nationernas utveckling.

Warsi är bekymrad över att den ”militanta sekulariseringen” förvägrar människor rätt till en religiös identitet. Samtidigt betonar hon att religion och troende inte har ”det enda svaret”. Det kommer alltid att finnas skilda uppfattningar hos politiker och religiösa ledare. Sekulära strömningar i sig är inte skadliga, men, enligt ministern, får tron inte helt trängas ut ur det offentliga rummet.

Inom ramarna för tvådagarsbesöket höll Warsi på tisdagskvällen ett anförande för närvarande diplomater och sändebud som är ackrediterade vid Heliga stolen. Samtal med medarbetar i kurian gällde ett samarbete på kulturella och humanitära områden. Bland annat vill delegationen få stöd från Vatikanen vid den konferens om Somalia som skall äga rum i London den 23 februari.

På onsdag hölls ett möte med Benedictus XVI. Som gåva överlämnade Warsi en utgåva av King James Bibel. Med sitt besök företrädde delegationen premiärminister David Cameron och det kan ses som en svarsvisit på Benedictus XVI resa till Storbritannien i september 2010.

Kathpress 2012-02-14