C.S. Lewis bok Lidandets problem i nyöversättning

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många människor torde känna till C.S Lewis genom hans böcker om landet Narnia, kanske också genom den roliga och lärorika boken Från helvetets brevskola. Ett antal av hans övriga böcker finns översatta till svenska som exempelvis Anteckningar under dagar av sorg, skriven efter det att hans hustru hade avlidit.

C.S. Lewis (1898-1963) var professor i litteraturhistoria i Cambridge men bodde och arbetade mestadels i Oxford. Hans produktion omfattar inte bara vetenskapliga verk utan också mängder av olika slags skrifter: romaner, essayer, böcker som tar upp olika religiösa och existentiella frågor. Dit hör boken Lidandets problem, som Libris nu ger ut i nyöversättning av Felix Larsson.

Boken skrevs 1947, strax efter andra världskriget med alla ofattbara fasor som det fört med sig. Hur kan det finnas så mycket elände och ondska i världen, om Gud är god och allsmäktig? Detta eviga teodicéproblem brottas Lewis med i sin bok. Den indelas i mestadels ganska korta kapitel med rubriker som exempelvis Guds allmakt, Guds godhet, Människans ondska, Människans lidande, Helvetet, Djurens lidande och avslutas med kapitlet Himlen.

Här är inte platsen att recensera boken, bara tacksamt notera att den nu åter är möjlig att få tag i.

Elisabeth Stenborg

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Många människor torde känna till C.S Lewis genom hans böcker om landet Narnia, kanske också genom den roliga och lärorika boken Från helvetets brevskola. Ett antal av hans övriga böcker finns översatta till svenska som exempelvis Anteckningar under dagar av sorg, skriven efter det att hans hustru hade avlidit.

C.S. Lewis (1898-1963) var professor i litteraturhistoria i Cambridge men bodde och arbetade mestadels i Oxford. Hans produktion omfattar inte bara vetenskapliga verk utan också mängder av olika slags skrifter: romaner, essayer, böcker som tar upp olika religiösa och existentiella frågor. Dit hör boken Lidandets problem, som Libris nu ger ut i nyöversättning av Felix Larsson.

Boken skrevs 1947, strax efter andra världskriget med alla ofattbara fasor som det fört med sig. Hur kan det finnas så mycket elände och ondska i världen, om Gud är god och allsmäktig? Detta eviga teodicéproblem brottas Lewis med i sin bok. Den indelas i mestadels ganska korta kapitel med rubriker som exempelvis Guds allmakt, Guds godhet, Människans ondska, Människans lidande, Helvetet, Djurens lidande och avslutas med kapitlet Himlen.

Här är inte platsen att recensera boken, bara tacksamt notera att den nu åter är möjlig att få tag i.

Elisabeth Stenborg