Elisabeth Stenborg

Strindberg och makterna

STENBORG, ELISABETH I all facklitteratur om August Strindberg hänvisas till hans kamp med ”makterna”. Vad är det då för makter man talar om? I sin berömda föreläsningsserie vid Köpenhamns universitet 1871 hade George Brandes angripit sin samtids nordiska litteratur. Den…

Eva Spångberg har avlidit

Den 8 november avled konstnären Eva Spångberg. Hon föddes den 2 april 1923 i Skäfthammar, Östhammars kommun, tog studentexamen i Gävle och blev fil.kand. i Uppsala 1949. Hon var verksam som ämneslärare bland annat i Vetlanda och i vid kommunala…