Elisabeth Stenborg

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av ELISABETH STENBORG Harriet Löwenhjelms värld: En collagebok av Mattias Käck. Harriet Löwenhjelm-sällskapet, 2018, 158 s. Den 24 maj 2018 var det 100 år sedan Harriet Löwenhjelm avled på Romanäs...
STENBORG, ELISABETH Två antologier har nyligen publicerats om bibeln och religiösa motiv i svensk respektive nordisk skönlitteratur. En tydlig tendens inom forskningen är den tvärvetenskapliga inriktningen och intresset för livsåskådning....
Facklitteraturen är en försummad genre. Därför startas den nya tidskriften Respons. Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap med Kay Glans som chefredaktör. Tidskriften skall komma ut med sex nummer per år....
STENBORG, ELISABETH Ondskan kan ha många ansikten. I Pär Lagerkvists författarskap personifieras den i romanen Dvärgen men kan också ha andra mer subtila yttringar. Artikeln är en utvidgad version av...
STENBORG, ELISABETH Harriet Löwenhjelms Dikter kom ut postumt år 1919 och har sedan utgivits i nya och utvidgade upplagor. Vem var författaren? Och hur gestaltas religionsproblemet i hennes dikt och...
STENBORG, ELISABETH Ondskan kan ha många ansikten. I Pär Lagerkvists författarskap personifieras den i romanen Dvärgen men kan också ha andra mer subtila yttringar. Artikeln är en utvidgad version av...
STENBORG, ELISABETH I all facklitteratur om August Strindberg hänvisas till hans kamp med ”makterna”. Vad är det då för makter man talar om? I sin berömda föreläsningsserie vid Köpenhamns universitet...
Den 8 november avled konstnären Eva Spångberg. Hon föddes den 2 april 1923 i Skäfthammar, Östhammars kommun, tog studentexamen i Gävle och blev fil.kand. i Uppsala 1949. Hon var verksam...
Många människor torde känna till C.S Lewis genom hans böcker om landet Narnia, kanske också genom den roliga och lärorika boken Från helvetets brevskola. Ett antal av hans övriga böcker...
När Birgitta Trotzig avled den 14 maj 2011, tystnade en särpräglad röst. Det går inte att placera in hennes författarskap i några fack. Hennes prosa är sensibel, lyrisk, bildrik, ofta...