Respons – en ny tidskrift har sett dagens ljus

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Facklitteraturen är en försummad genre. Därför startas den nya tidskriften Respons. Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap med Kay Glans som chefredaktör. Tidskriften skall komma ut med sex nummer per år. Ambitionen är att vara rykande aktuell, recensera den facklitteratur som kommer ut på svenska, alltså även översatta verk, och bli en plattform för debatt. Redaktionen vänder sig till akademiker, lärare, bibliotekarier och över huvud taget till alla som ”vill förstå vad det är som händer i samhället och få ett historiskt perspektiv”. Dessutom har man ambitionen att publicera mer principiella artiklar om universitetsvärlden. Enligt förlagsreklamen är tidskriften en svensk motsvarighet till internationella tidskrifter som The New York Review of Books och The Times Literary Supplement.

Det första numret har just kommit ut. Svante Nycander har inbjudits att inleda en diskussion om den aktuella utgivningen av Palme-biografier. Förutom recensioner innehåller numret också en intervju med den tyske sociologen Richard Münch under rubriken ”Marknadsekonomin har koloniserat universiteten”.  Sven Widmalm har i artikeln ”Enkla kvalitetsmått kväver TANKEN” pekat på hur universitetet alltmer kommit att styras av teknokrater så att forskarna tvingas anpassa sig till utvärderarnas krav på mätbarhet och innovation i stället för att producera ny kunskap, för att inte tala om att söka sanningen. Den franske historikern Emmanuel Todd hävdar i en intervju, gjord av Pernilla Ståhl, att de nationella identiteterna håller på att återfödas och att Tysklands dominans åter har blivit ett problem. Två citat: ”I dag, då det är officiellt att Frankrike förlorat ett A i kreditvärdighet, går det inte längre att leva under föreställningen att vi är jämlika med Tyskland”, och ”Vi måste vara beredda på att euron försvinner och att de nationella valutorna återuppstår.” Kay Glans skriver om ”Bortträngningen av Sigmund Freud”. Freuds stjärna har länge varit dalande, men nu fullbordas utgivningen av hans Samlade skrifter, och det blir då lättare att se vad han faktiskt skrev. Inte vad decenniers uttolkare har tyckt att han skrev.

Detta är bara en aptitretare. Det första numret är synnerligen välmatat, och man kan bara önska redaktionen framgång i dess ambition att sprida kunskap och råda bot på vad man kallar en nuvarande intellektuell depression.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Facklitteraturen är en försummad genre. Därför startas den nya tidskriften Respons. Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap med Kay Glans som chefredaktör. Tidskriften skall komma ut med sex nummer per år. Ambitionen är att vara rykande aktuell, recensera den facklitteratur som kommer ut på svenska, alltså även översatta verk, och bli en plattform för debatt. Redaktionen vänder sig till akademiker, lärare, bibliotekarier och över huvud taget till alla som ”vill förstå vad det är som händer i samhället och få ett historiskt perspektiv”. Dessutom har man ambitionen att publicera mer principiella artiklar om universitetsvärlden. Enligt förlagsreklamen är tidskriften en svensk motsvarighet till internationella tidskrifter som The New York Review of Books och The Times Literary Supplement.

Det första numret har just kommit ut. Svante Nycander har inbjudits att inleda en diskussion om den aktuella utgivningen av Palme-biografier. Förutom recensioner innehåller numret också en intervju med den tyske sociologen Richard Münch under rubriken ”Marknadsekonomin har koloniserat universiteten”.  Sven Widmalm har i artikeln ”Enkla kvalitetsmått kväver TANKEN” pekat på hur universitetet alltmer kommit att styras av teknokrater så att forskarna tvingas anpassa sig till utvärderarnas krav på mätbarhet och innovation i stället för att producera ny kunskap, för att inte tala om att söka sanningen. Den franske historikern Emmanuel Todd hävdar i en intervju, gjord av Pernilla Ståhl, att de nationella identiteterna håller på att återfödas och att Tysklands dominans åter har blivit ett problem. Två citat: ”I dag, då det är officiellt att Frankrike förlorat ett A i kreditvärdighet, går det inte längre att leva under föreställningen att vi är jämlika med Tyskland”, och ”Vi måste vara beredda på att euron försvinner och att de nationella valutorna återuppstår.” Kay Glans skriver om ”Bortträngningen av Sigmund Freud”. Freuds stjärna har länge varit dalande, men nu fullbordas utgivningen av hans Samlade skrifter, och det blir då lättare att se vad han faktiskt skrev. Inte vad decenniers uttolkare har tyckt att han skrev.

Detta är bara en aptitretare. Det första numret är synnerligen välmatat, och man kan bara önska redaktionen framgång i dess ambition att sprida kunskap och råda bot på vad man kallar en nuvarande intellektuell depression.