Anders Hallengren

Om likgiltighet

av ANDERS HALLENGREN I uppmärksammade brottmål på senare år har åklagaren inte sällan använt termen likgiltighetsuppsåt. Ordet har väckt diskussion och stämmer till eftertanke. Vad betyder det? ”Uppsåt” (= avsikt, syfte, plan, föresats) syftar på avsikten med ens handling –…