Erik Helmerson

Att bli smädad och kunna välsigna

av ERIK HELMERSON ”De blir vanärade men förhärligas mitt i vanäran, de blir förtalade men får upprättelse. De blir smädade och välsignar, de blir skymfade och visar respekt.” Orden kommer från de apostoliska fäderna, Diognetosbrevet. Det är svårt att hitta…