Gabriel Bar-Sawme

Professor i östkyrkliga studier

av GABRIEL BAR-SAWME Den 22 och 23 september 2017 höll Sankt Ignatios Andliga Akademi högtid. Under två dagars ceremonier installerades Samuel Rubenson som den förste professorn i östkyrkliga studier i Sverige. Under lördagen tilldelades dessutom den koptisk-ortodoxe biskopen Suriel från…