Gunilla Maria Olsson

Vårt behov av närhet

av GUNILLA MARIA OLSSON – Relationer i samtidslitteraturen. När samtidslitteraturen är som bäst, är den en spegel av vad som pågår runt omkring oss, kanske också i vårt eget liv. Tendenser i tiden blir tydliga, och jag vill här ta tre…

Vem har rätt till livskvalitet?

av GUNILLA MARIA OLSSON – Frihetsbegreppet kan problematiseras på olika sätt. Livskvalitet är ett begrepp som har använts under de senaste decennierna rörande hälsoekonomi och medicinsk etik. Begreppet har varit vägledande bland annat i fråga om sociallagstiftning och bostadsplanering. Inom sjukvården…

Har barn religionsfrihet?

GUNILLA MARIA OLSSON På Dagens Nyheters ledarsida uppmärksammas radioprogrammet ”Barnen”, där journalisten Lollo Collmar, ställer frågan om barn kan anses ha religionsfrihet. Ledarskribenten Susanna Birgersson behandlar frågan på ett väl balanserat sätt och texten har rubriken ”Släpp in lite luft…