Human – mänskligt filmade berättelser

av GUNILLA MARIA OLSSON
Vad är det som gör att vi känner samhörighet med andra? Jag tänker på förmågan att lyssna, att verkligen ta till sig andras erfarenheter och känna att de angår mig. Detta är viktigare än någonsin i den tid vi nu lever i, då vi överallt möter immigranter, människor som kommit hit från olika delar av världen. Vi kallar det integration.

En sevärd film om detta är värd att uppmärksamma: Human. Den är från 2015 och gjord av Yann Arthus-Bertrand, och visas på svtplay fram till och med den 24 februari. Gå in på denna länk här

I den här filmen möter vi människor i olika åldrar, från olika delar av världen och med många olika erfarenheter. Vi möter dem ansikte mot ansikte och hör deras röster. De berättar om hur de tänker och känner, om något som hänt dem, något de har varit med om, kort sagt om det som är viktigt i deras liv.

Men vi ser också hur de rör sig i ett landskap, på olika platser tillsammans med andra. Man slås av hur mycket som ryms i vår värld, människor, miljöer, livsöden. Man slås av skönheten, smärtan, det omskakande i många berättelser, det förtvivlade och uppgivna budskapet från somliga, det hoppfulla och lyckliga från andra.

Filmen väcker många tankar och för mig var det framförallt en påminnelse om att de omständigheter vi lever under kan skilja sig åt högst väsentligt, men att känslouttrycken ändå är desamma, oftast begripliga och igenkännbara, ibland överraskande och främmande. Bortom olikheterna finns något som förenar. Vi behöver hitta ett gemensamt språk för vad det vill säga att vara människa. Och vi behöver lära oss mer om just detta, hur vi kan omfamna också det som är nytt, ta hand om det som vi inte helt kan förstå.

Gunilla Maria Olsson 2018-01-14

Nedan finns en trailer till filmen.