Joel Halldorf

Katedralens återkomst

av JOEL HALLDORF Två trender syns i dag i svensk protestantisk kristenhet. Samfundsstyrelserna försöker skapa varumärken medan lekfolket bygger katedraler. Den postmoderna människan grundar inte längre sin identitet på nationen utan bygger den i stället med hjälp av varumärken. Detta…