Johan A. Stenberg

Filter

Datumintervall
av JOHAN A. STENBERG – FN:s klimatkonferens pekar diskret mot det helgjutna livet. Är du en av dem som anser att frågan om sommartid eller vintertid bör avgöras av människans tendens...
av JOHAN A. STENBERG – Andliga ekosystemtjänster kopplar upp oss mot Gud. Den förre påven, Benedictus XVI, fick epitetet ”den gröne påven” på grund av sitt engagemang i miljöfrågor. Under vår...
av JOHAN A. STENBERG Den nya gentekniken skördar fler och fler framgångar. Några uppmärksammade exempel på lyckade genmodifieringar är till exempel det gyllene riset (Golden Rice) och Golden Bananas som...
av JOHAN A. STENBERG Erna Möller är en ikon inom svensk medicinsk forskning. Med uppdrag inom Nobelkommittén, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Vetenskapsrådet har hon under lång tid varit...