Nummer 3/2017

Bildning för en okänd framtid

av MARITA HILLIGES De senaste århundradena har mycket handlat om ekonomisk tillväxt, som verkligen tjänat oss väl. Vi har sett en exempellös förbättring i människors levnadsvillkor. Mätta magar och grundläggande trygghet från våld gynnar demokrati och människors inflytande över sina…