Nummer 4/2018

Filter

Datumintervall
av LOVISA BERGDAHL – Om de livsnödvändiga små handlingarna i vardagen som inte kan laddas upp på sociala medier (eller proklameras i offentligheten) men som gör samhället lite godare. Ett seminarium...
av  FREDRIK HEIDING –Påven Franciskus skrivelse Gaudete et exsultate. Också för dig, så lyder en av mellanrubrikerna i påven Franciskus nya skrivelse Gaudete et exsultate, ”Gläd er och jubla –...
av HEDVIG BERNITZ – Rapport från en konferens om frihet till och från religion. Den 9–10 april anordnade Svenska nätverket för Europarättsforskning konferensen Freedom to and Freedom from Religion: the Rule...
av JENNY LINDBERG Katoliker som arbetar inom svensk vård kan ibland ställas inför situa­tioner där samvetet och praxis krockar. Jenny Lindberg skriver om avvägningar, risker och särskilt viktiga områden. Artikeln...