Nummer 7/2011

Mindlesness

– Varför undviker mindfulness-rörelsen kristendomens bidrag? Mindfulness har fått stort genomslag i Sverige. Litteraturen fyller hyllmetrar i boklådornas kropp och själ-avdelning, och denna nyandlighet torgförs i ständigt återkommande artikelserier i dagstidningarna. Exempelvis marknadsförde Dagens Nyheter en av rörelsens förespråkare, Åsa Nilsonne,…