Nummer 7/2016

Vad får vi hoppas?

av PHILIP GEISTER – Kanske blir insikten om vår oförmåga att av egen kraft skapa kristen enhet den bestående frukten av reformationsminnet. Förväntningarna inför högtidlighållandet av reformationsminnet i slutet av oktober är höga. Att Lund blir platsen för samarrangemanget mellan Lutherska…

Flickorna

av LOTTA LUNDBERG Vad hade svenska kvinnor som gifte sig med tyska SS-män gemensamt med de unga flickor som i dag söker sig till IS? Det diskuterade journalisten Christoffer Andersson med forskaren Even Ismail i radions Studio Ett en av…

Newmaninstitutet fyller moppe

av FREDRIK HEIDING En kort tillbakablick över de senaste årens utveckling, något om nuläget samt framtidsutsikter kan vara på sin plats nu när Newmaninstitutet firar 15 år. Visionen har sedan starten varit att göra den intellektuella och andliga skatten i…