Nummer 8/2020

Filter

Datumintervall
av JOHN SJÖGREN – Om vi slutade behandla politik och åsikter som absoluta, så skulle kanske snart vår tro på åsikternas helighet släppa taget om oss. Då kan vi gemensamt söka...
av JÖRG NIES Det är nu hundra år sedan den inflytelserike tyske forskaren Max Weber (1864–1920) avled. Inte bara i vetenskapliga sammanhang är hans teorier om modernitetens utveckling ännu högst...
av KJELL BLÜCKERT Som en trött gammal mormor, så har påven Franciskus återkommande karakteriserat den europeiska kontinenten i tal inför europeiska politiker. Om detta är en rättvis beskrivning kan man...