Chile: Protest mot behandling av urbefolkningens barn

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp av ordenssystrar, ordensbröder och präster som är engagerade i pastoralt arbete för och med Mapuche-folket (som är en folkgrupp inom urbefolkningen och som håller till i centrala och södra delen av Chile respektive i södra Argentina) har rapporterat om avsevärt våld som regeringens trupper har begått på barnen i den etniska gruppen Mapuche. I ett uttalande säger ordensfolket att barnen förödmjukas. Också föräldrarna hotas och man begår övergrepp på dem i barnens närvaro, tar ifrån de vuxna alla deras personliga ägodelar såsom mobiler och datorer.

Barnen är förskräckta, rädda för att bli våldtagna och för att bli offer för övergrepp. Ordenssystrarna och ordensbröderna hävdar att barnens grundläggande rättigheter kränks alltjämt, trots framförda klagomål till polis och rättsväsende. Samhällen tillhörande folkgruppen Trapilwe och Mawidache har nyligen utsatts för plötsliga attacker, barnen har blivit offer för övergrepp i hemmen av maskerade personer, i samband med att de stigit upp på morgonen och varit på väg till skolan.

”Vi kräver av Den nationella tjänsten för minderåriga (SENAME) att agera i ärendet, eftersom det är dess uppdrag att skydda och upprätthålla barns och ungdomars rättigheter”, säger ordenssystrarna och ordensbröderna. De menar också att den nuvarande situationen innebär en ond cirkel, istället för att främja rättvisa i urbefolkningens samhällen. ”Det tycks vara så att detta sätt att bete sig håller på att bli det normala för institutioner som borde vara de första att respektera barnens och de äldres rättigheter i Mapuche-samhällena.”

Agenzia Fides 2013-05-29

Se även nyhet från 2013-01-09 Chile: Jesuiter verkar för fred för urbefolkningen

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

En grupp av ordenssystrar, ordensbröder och präster som är engagerade i pastoralt arbete för och med Mapuche-folket (som är en folkgrupp inom urbefolkningen och som håller till i centrala och södra delen av Chile respektive i södra Argentina) har rapporterat om avsevärt våld som regeringens trupper har begått på barnen i den etniska gruppen Mapuche. I ett uttalande säger ordensfolket att barnen förödmjukas. Också föräldrarna hotas och man begår övergrepp på dem i barnens närvaro, tar ifrån de vuxna alla deras personliga ägodelar såsom mobiler och datorer.

Barnen är förskräckta, rädda för att bli våldtagna och för att bli offer för övergrepp. Ordenssystrarna och ordensbröderna hävdar att barnens grundläggande rättigheter kränks alltjämt, trots framförda klagomål till polis och rättsväsende. Samhällen tillhörande folkgruppen Trapilwe och Mawidache har nyligen utsatts för plötsliga attacker, barnen har blivit offer för övergrepp i hemmen av maskerade personer, i samband med att de stigit upp på morgonen och varit på väg till skolan.

”Vi kräver av Den nationella tjänsten för minderåriga (SENAME) att agera i ärendet, eftersom det är dess uppdrag att skydda och upprätthålla barns och ungdomars rättigheter”, säger ordenssystrarna och ordensbröderna. De menar också att den nuvarande situationen innebär en ond cirkel, istället för att främja rättvisa i urbefolkningens samhällen. ”Det tycks vara så att detta sätt att bete sig håller på att bli det normala för institutioner som borde vara de första att respektera barnens och de äldres rättigheter i Mapuche-samhällena.”

Agenzia Fides 2013-05-29

Se även nyhet från 2013-01-09 Chile: Jesuiter verkar för fred för urbefolkningen