Chefen för Vatikanbanken vill återskapa förtroendet

Genom transparens och kommunikation vill den nye ordföranden för Vatikanbanken IOR återställa institutionens skamfilade rykte. ”Vi tillämpar en nolltoleranspolitik mot kunder, men också mot anställda, som på något sätt varit inblandade i penningtvätt”, sade Ernst von Freyberg på fredagen till Vatikanradion. Vatikanen har anslutit sig till gällande internationella regler och tillämpar de begärda maximireglerna. Von Freyberg är sedan den 15 februari ordföranden för Vatikanbankens bolagsstyrelse, som förorsakat rubriker på grund av misstankar om penningtvätt.

I intervjun sade han: ”Vi är skyldiga kyrkan transparens och en ordentlig förklaring av vad vi sysslar med.” Tvärtemot vad man skulle kunna tro består hans huvuduppgift inte i att ”rensa ut” regelvidriga konton, betonar IOR:s ordförande: ”Något sådant har jag – hittills – inte kunnat upptäcka.” För närvarande ser han det som viktigare att kommunicera, i synnerhet med uppdragsgivarna, kardinalerna, kurian och kunderna.

Von Freyberg avvisade med eftertyck spekulationerna om att det ska finnas nummerkonton hos IOR. ”Det finns inga nummerkonton. Det är sedan 1996 tekniskt inte möjligt.” Han har själv gjort stickprovskontroller och inte kunnat hitta några tecken på något sådant.

Von Freyberg medgav att IOR inte tillräckligt snabbt genomförde förändringarna i den internationella bankverksamheten efter terrorattackerna den 11 september, exempelvis den nya definitionen av förtrolighet. Man arbetar på att ta igen det, för att så snart som möjligt bli en ”relativt normal institution i jämförelse med andra finansiella institutioner”.

IOR går varje år med ett överskott på 55 miljoner euro, vilka återförs till Vatikanens budget. Den största vinsten utgörs av ränteintäkter och kursrörelser. Därvidlag är inte IOR en bank i vanlig mening: ”Vi lånar inte ut några pengar, vi gör inga direkta kapitalplaceringar. Vår kärnverksamhet är sparande i räntebärande papper, några företagslån, så att vi kan förse våra kunder med deras pengar” – när och varhelst de så önskar.

IOR har ett stort kapital, underströk ordföranden: ”800 miljoner euro i förhållande till fem miljarder euro i budget. Det är mer än dubbelt så mycket som ni kan hitta utanför Vatikanen.” Därför har inte heller IOR haft några problem på grund av den ekonomiska krisen.

Von Freyberg rapporterade att hans institution har ett nära samarbete med den vatikanska finansinspektionen, AIF. Dessutom har han engagerat ytterligare externa rådgivare, exempelvis ”den uppenbart ledande rådgivningsfirman för antipenningtvättsfrågor. AIF inrättades i slutet av 2010 av påven Benedictus XVI för anpassa Vatikanens finansiella verksamhet till internationell standard. Inspektionen inledde sin verksamhet i april 2011.

Kathpress 2013-05-31

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Genom transparens och kommunikation vill den nye ordföranden för Vatikanbanken IOR återställa institutionens skamfilade rykte. ”Vi tillämpar en nolltoleranspolitik mot kunder, men också mot anställda, som på något sätt varit inblandade i penningtvätt”, sade Ernst von Freyberg på fredagen till Vatikanradion. Vatikanen har anslutit sig till gällande internationella regler och tillämpar de begärda maximireglerna. Von Freyberg är sedan den 15 februari ordföranden för Vatikanbankens bolagsstyrelse, som förorsakat rubriker på grund av misstankar om penningtvätt.

I intervjun sade han: ”Vi är skyldiga kyrkan transparens och en ordentlig förklaring av vad vi sysslar med.” Tvärtemot vad man skulle kunna tro består hans huvuduppgift inte i att ”rensa ut” regelvidriga konton, betonar IOR:s ordförande: ”Något sådant har jag – hittills – inte kunnat upptäcka.” För närvarande ser han det som viktigare att kommunicera, i synnerhet med uppdragsgivarna, kardinalerna, kurian och kunderna.

Von Freyberg avvisade med eftertyck spekulationerna om att det ska finnas nummerkonton hos IOR. ”Det finns inga nummerkonton. Det är sedan 1996 tekniskt inte möjligt.” Han har själv gjort stickprovskontroller och inte kunnat hitta några tecken på något sådant.

Von Freyberg medgav att IOR inte tillräckligt snabbt genomförde förändringarna i den internationella bankverksamheten efter terrorattackerna den 11 september, exempelvis den nya definitionen av förtrolighet. Man arbetar på att ta igen det, för att så snart som möjligt bli en ”relativt normal institution i jämförelse med andra finansiella institutioner”.

IOR går varje år med ett överskott på 55 miljoner euro, vilka återförs till Vatikanens budget. Den största vinsten utgörs av ränteintäkter och kursrörelser. Därvidlag är inte IOR en bank i vanlig mening: ”Vi lånar inte ut några pengar, vi gör inga direkta kapitalplaceringar. Vår kärnverksamhet är sparande i räntebärande papper, några företagslån, så att vi kan förse våra kunder med deras pengar” – när och varhelst de så önskar.

IOR har ett stort kapital, underströk ordföranden: ”800 miljoner euro i förhållande till fem miljarder euro i budget. Det är mer än dubbelt så mycket som ni kan hitta utanför Vatikanen.” Därför har inte heller IOR haft några problem på grund av den ekonomiska krisen.

Von Freyberg rapporterade att hans institution har ett nära samarbete med den vatikanska finansinspektionen, AIF. Dessutom har han engagerat ytterligare externa rådgivare, exempelvis ”den uppenbart ledande rådgivningsfirman för antipenningtvättsfrågor. AIF inrättades i slutet av 2010 av påven Benedictus XVI för anpassa Vatikanens finansiella verksamhet till internationell standard. Inspektionen inledde sin verksamhet i april 2011.

Kathpress 2013-05-31