Tagged 'penningtvätt'

Förbättrad transparens i Vatikanen i kampen mot penningtvätt

Vatikanen har enligt Europarådets expertutskott Moneyval gjort viktiga framsteg i ansträngningarna för att öka transparensen i sina finansiella affärer. Europarådets expertutskott för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering har intygat att Vatikanen gjort tydliga förbättringar av sina rättsliga regler…

Påven vidtar åtgärder mot penningtvätt

Påven Franciskus skärper skyddsmekanismerna mot penningtvätt i Vatikanen, dels genom att utfärda ett dokument (ett så kallat Motu proprio) som skärper de interna föreskrifterna i Vatikanen, dels genom att tillsätta en ny kommitté för finansiell säkerhet med uppdrag att koordinera finansiella transaktioner. Det…

Chefen för Vatikanbanken vill återskapa förtroendet

Genom transparens och kommunikation vill den nye ordföranden för Vatikanbanken IOR återställa institutionens skamfilade rykte. ”Vi tillämpar en nolltoleranspolitik mot kunder, men också mot anställda, som på något sätt varit inblandade i penningtvätt”, sade Ernst von Freyberg på fredagen till…