Påven vidtar åtgärder mot penningtvätt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus skärper skyddsmekanismerna mot penningtvätt i Vatikanen, dels genom att utfärda ett dokument (ett så kallat Motu proprio) som skärper de interna föreskrifterna i Vatikanen, dels genom att tillsätta en ny kommitté för finansiell säkerhet med uppdrag att koordinera finansiella transaktioner.

Det nya dokumentet (Motu proprio), som offentliggjordes i dag den 8 augusti, syftar till att ”förhindra och motverka penningtvätt, finansiering av terrorism samt spridningen av massförstörelsevapen.” I dokumentet utvidgar påven Franciskus de regler som påven Benedictus XVI införde år 2010, genom att tillämpa dem på samtliga institutioner i Vatikanen. Reglerna tillämpades tidigare endast på de institutioner i Vatikanen som ägnar sig åt finansiella affärer, men kommer nu att gälla alla institutioner som gör finansiella överföringar.

Det nya dokumentet stärker också auktoriteten hos den Finansiella informationsmyndigheten i Vatikanen, genom att ge den auktoritet över alla kontor ”som regelbundet genomför finansiella affärer.” Det påvliga dokumentet markerar att detta steg innebär ett bemötande av rekommendationer från Moneyval, bankkommittén inom Europarådet.

Catholic World News 2013-08-08

Motu proprio på italienska här

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus skärper skyddsmekanismerna mot penningtvätt i Vatikanen, dels genom att utfärda ett dokument (ett så kallat Motu proprio) som skärper de interna föreskrifterna i Vatikanen, dels genom att tillsätta en ny kommitté för finansiell säkerhet med uppdrag att koordinera finansiella transaktioner.

Det nya dokumentet (Motu proprio), som offentliggjordes i dag den 8 augusti, syftar till att ”förhindra och motverka penningtvätt, finansiering av terrorism samt spridningen av massförstörelsevapen.” I dokumentet utvidgar påven Franciskus de regler som påven Benedictus XVI införde år 2010, genom att tillämpa dem på samtliga institutioner i Vatikanen. Reglerna tillämpades tidigare endast på de institutioner i Vatikanen som ägnar sig åt finansiella affärer, men kommer nu att gälla alla institutioner som gör finansiella överföringar.

Det nya dokumentet stärker också auktoriteten hos den Finansiella informationsmyndigheten i Vatikanen, genom att ge den auktoritet över alla kontor ”som regelbundet genomför finansiella affärer.” Det påvliga dokumentet markerar att detta steg innebär ett bemötande av rekommendationer från Moneyval, bankkommittén inom Europarådet.

Catholic World News 2013-08-08

Motu proprio på italienska här