Stigande antal permanenta diakoner i USA

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det finns i dag mer än 18 000 permanenta diakoner i de 195 katolska stiften i USA. Medan antalet präster har sjunkit, har antalet permanenta diakoner stigit från 17 000 år 2009–2010 till 18 000 i dag. Dessa siffror är från en nationell undersökning gjord av Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) vid Georgetown University, Washington D.C. De amerikanska biskoparna offentliggjorde undersökningen i tisdags. Omkring 93 procent av de aktiva diakonerna är gifta, 4 procent är änkemän och 2 procent är ogifta.
Av de 18 000 diakonerna är 3 000 pensionerade.

78 procent av de aktiva diakonerna är vita, 15 procent är invandrade latinamerikaner, 3 procent är afroamerikaner och 3 procent är från Asien. Undersökningen visar också att 95 procent av de aktiva diakonerna är över 50 år gamla och en fjärdedel är 70 år gamla eller äldre.

Ordföranden för de amerikanska biskoparnas kommitté för präster, ordensliv och kallelser, ärkebiskop Robert J Carlson, säger att statistiken är uppmuntrande, men åldersprofilen pekar på behovet att rekrytera fler män.

Många permanenta diakoner har ett arbete vid sidan om sin tjänst i kyrkan, inom områden såsom försäljning och juridik. Uppskattningsvis 21 procent av aktiva permanenta diakoner får ersättning för deras kyrkliga tjänst som till exempel tjänst vid sjukhus eller fängelse eller pastoralt arbete på heltid i en församling.

Den katolska kyrkan i USA har i dag mer än 41 000 stifts- och ordenspräster.

The Tablet 2013-08-07

Rapporten i sin helhet finns på hemsida United States Conference of Catholic Bishops

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Det finns i dag mer än 18 000 permanenta diakoner i de 195 katolska stiften i USA. Medan antalet präster har sjunkit, har antalet permanenta diakoner stigit från 17 000 år 2009–2010 till 18 000 i dag. Dessa siffror är från en nationell undersökning gjord av Center for Applied Research in the Apostolate (CARA) vid Georgetown University, Washington D.C. De amerikanska biskoparna offentliggjorde undersökningen i tisdags. Omkring 93 procent av de aktiva diakonerna är gifta, 4 procent är änkemän och 2 procent är ogifta.
Av de 18 000 diakonerna är 3 000 pensionerade.

78 procent av de aktiva diakonerna är vita, 15 procent är invandrade latinamerikaner, 3 procent är afroamerikaner och 3 procent är från Asien. Undersökningen visar också att 95 procent av de aktiva diakonerna är över 50 år gamla och en fjärdedel är 70 år gamla eller äldre.

Ordföranden för de amerikanska biskoparnas kommitté för präster, ordensliv och kallelser, ärkebiskop Robert J Carlson, säger att statistiken är uppmuntrande, men åldersprofilen pekar på behovet att rekrytera fler män.

Många permanenta diakoner har ett arbete vid sidan om sin tjänst i kyrkan, inom områden såsom försäljning och juridik. Uppskattningsvis 21 procent av aktiva permanenta diakoner får ersättning för deras kyrkliga tjänst som till exempel tjänst vid sjukhus eller fängelse eller pastoralt arbete på heltid i en församling.

Den katolska kyrkan i USA har i dag mer än 41 000 stifts- och ordenspräster.

The Tablet 2013-08-07

Rapporten i sin helhet finns på hemsida United States Conference of Catholic Bishops