8 augusti, 2013

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påven Franciskus skärper skyddsmekanismerna mot penningtvätt i Vatikanen, dels genom att utfärda ett dokument (ett så kallat Motu proprio) som skärper de interna föreskrifterna i Vatikanen, dels genom att tillsätta en ny kommitté...
Det finns i dag mer än 18 000 permanenta diakoner i de 195 katolska stiften i USA. Medan antalet präster har sjunkit, har antalet permanenta diakoner stigit från 17 000...