Ekumenik: Liturgisk kongress i Würzburg

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt den schweiziske kuriakardinalen Kurt Koch är den kristna tron aldrig så i sitt rätta element som i gudstjänsten. För det ekumeniska närmandet mellan de kristna konfessionerna spelar därför liturgin en avgörande roll, sade ordföranden för Påvliga rådet för de kristnas enhet i onsdags i Würzburg. Där äger den 10 augusti en liturgikongress rum. Kardinalen råder katolikerna att lära av kyrkor i öst. Där uppfattas liturgin inte endast som församlingens firande utan också som ”ett kosmiskt skeende”, enligt den tyska katolska nyhetsbyrån KNA.

Viktigt för ekumeniken är att åter besinna på liturgins ursprungliga gestalt, hur den firades i de första kristna århundradena, sade Koch. Därvid hänvisade han  till den förnyelse av gudstjänsten som skett under 1900-talet bland katoliker och protestanter. Genom att besinna sig på det kristna ursprunget har här mycket överensstämmelse och många gemensamma ting vuxit fram.

Att söka efter det ursprungliga är svårt

Den anglikanska teologen Paul Bradshaw gjorde tydligt att historikerna vid sökandet efter gudstjänstens ”ursprungliga” form möter allt flera svårigheter. Kristenhetens riter har i början av kyrkohistorien inte varit så enhetliga som man hittills antagit, tvärtom har de präglats av en stor mångfald. Ändå är det meningsfullt att fortsatt söka efter det gemensamma.

Bradshaw gjorde också uppmärksamt på att den ordning för bibliska läsningar som uppstått i den katolska kyrkan efter andra Vatikankonciliet (1962–1965) under de gångna decennierna helt eller delvis övertagits av inte så få reformatoriska kyrkor. På flera språk har man också enat sig om gemensamma texter för grundläggande böner som Fader vår eller trosbekännelsen. Där skall man dock observera tendensen att i liturgin snarare förvissa sig om den egna konfessionella identiteten än att vidareutveckla det gemensamma.

Anledning till konferensen i Würzburg är femtioårsdag en av offentliggörandet av Sacrosanctum concilium. Med detta dokument igångsatte den katolska kyrkans biskopar vid andra Vatikankonciliet år 1963 reformen av den katolska gudstjänsten.

Kathpress 2013-08-07

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Enligt den schweiziske kuriakardinalen Kurt Koch är den kristna tron aldrig så i sitt rätta element som i gudstjänsten. För det ekumeniska närmandet mellan de kristna konfessionerna spelar därför liturgin en avgörande roll, sade ordföranden för Påvliga rådet för de kristnas enhet i onsdags i Würzburg. Där äger den 10 augusti en liturgikongress rum. Kardinalen råder katolikerna att lära av kyrkor i öst. Där uppfattas liturgin inte endast som församlingens firande utan också som ”ett kosmiskt skeende”, enligt den tyska katolska nyhetsbyrån KNA.

Viktigt för ekumeniken är att åter besinna på liturgins ursprungliga gestalt, hur den firades i de första kristna århundradena, sade Koch. Därvid hänvisade han  till den förnyelse av gudstjänsten som skett under 1900-talet bland katoliker och protestanter. Genom att besinna sig på det kristna ursprunget har här mycket överensstämmelse och många gemensamma ting vuxit fram.

Att söka efter det ursprungliga är svårt

Den anglikanska teologen Paul Bradshaw gjorde tydligt att historikerna vid sökandet efter gudstjänstens ”ursprungliga” form möter allt flera svårigheter. Kristenhetens riter har i början av kyrkohistorien inte varit så enhetliga som man hittills antagit, tvärtom har de präglats av en stor mångfald. Ändå är det meningsfullt att fortsatt söka efter det gemensamma.

Bradshaw gjorde också uppmärksamt på att den ordning för bibliska läsningar som uppstått i den katolska kyrkan efter andra Vatikankonciliet (1962–1965) under de gångna decennierna helt eller delvis övertagits av inte så få reformatoriska kyrkor. På flera språk har man också enat sig om gemensamma texter för grundläggande böner som Fader vår eller trosbekännelsen. Där skall man dock observera tendensen att i liturgin snarare förvissa sig om den egna konfessionella identiteten än att vidareutveckla det gemensamma.

Anledning till konferensen i Würzburg är femtioårsdag en av offentliggörandet av Sacrosanctum concilium. Med detta dokument igångsatte den katolska kyrkans biskopar vid andra Vatikankonciliet år 1963 reformen av den katolska gudstjänsten.

Kathpress 2013-08-07