Tagged 'Paul Bradshaw'

Ekumenik: Liturgisk kongress i Würzburg

Enligt den schweiziske kuriakardinalen Kurt Koch är den kristna tron aldrig så i sitt rätta element som i gudstjänsten. För det ekumeniska närmandet mellan de kristna konfessionerna spelar därför liturgin en avgörande roll, sade ordföranden för Påvliga rådet för de…