Förbättrad transparens i Vatikanen i kampen mot penningtvätt

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har enligt Europarådets expertutskott Moneyval gjort viktiga framsteg i ansträngningarna för att öka transparensen i sina finansiella affärer. Europarådets expertutskott för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering har intygat att Vatikanen gjort tydliga förbättringar av sina rättsliga regler för att bekämpa dessa företeelser. Detta offentliggjordes av Vatikanen i måndags. Moneyval kommer att offentliggöra sin rapport om framstegen på sin hemsida nu på torsdag.

Experterna berömmer, enligt vad Vatikanen uppger, särskilt utvidgningen av Vatikanens finansinspektion (AIF) under påven Benedictus XVI, liksom även straffskärpningen för penningtvätt och terrorfinansiering under hans efterträdare Franciskus. ”Heliga stolen arbetar intensivt för att effektivt vidta alla nödvändiga åtgärder vidmakthålla ett fungerande system och förbättra det”, sade Vatikanens vice utrikesminister, Antoine Camilleri, som representerar Heliga stolen inför utskottet.

AIF:s direktor, Rene Breulhart, sade till Vatikanradion: ”I och med slutbehandlingen av denna andra rapport, som i sin helhet godkändes av Moneyval, uppfyller Heliga stolen de relevanta internationella riktlinjerna när det gäller bekämpning av penningtvätt. Naturligtvis är inte arbetet klart, men i synnerhet inom området transparens har Heliga stolen gjort stora framsteg.”

Tidigare förorsakade särskilt Vatikanbanken IOR ständigt tidningsrubriker till följd av skandaler och misstankar om att dess kunder ägnade sig åt illegala affärer. Franciskus tillsatte i somras en kommission för granska finansinstitutet. I sin rapport för 2012 bekräftade Moneyval att Heliga stolen uppfyllde nio av de 16 huvudkriterier som krävdes.

Kathpress 2013-12-10

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Vatikanen har enligt Europarådets expertutskott Moneyval gjort viktiga framsteg i ansträngningarna för att öka transparensen i sina finansiella affärer. Europarådets expertutskott för utvärdering av åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering har intygat att Vatikanen gjort tydliga förbättringar av sina rättsliga regler för att bekämpa dessa företeelser. Detta offentliggjordes av Vatikanen i måndags. Moneyval kommer att offentliggöra sin rapport om framstegen på sin hemsida nu på torsdag.

Experterna berömmer, enligt vad Vatikanen uppger, särskilt utvidgningen av Vatikanens finansinspektion (AIF) under påven Benedictus XVI, liksom även straffskärpningen för penningtvätt och terrorfinansiering under hans efterträdare Franciskus. ”Heliga stolen arbetar intensivt för att effektivt vidta alla nödvändiga åtgärder vidmakthålla ett fungerande system och förbättra det”, sade Vatikanens vice utrikesminister, Antoine Camilleri, som representerar Heliga stolen inför utskottet.

AIF:s direktor, Rene Breulhart, sade till Vatikanradion: ”I och med slutbehandlingen av denna andra rapport, som i sin helhet godkändes av Moneyval, uppfyller Heliga stolen de relevanta internationella riktlinjerna när det gäller bekämpning av penningtvätt. Naturligtvis är inte arbetet klart, men i synnerhet inom området transparens har Heliga stolen gjort stora framsteg.”

Tidigare förorsakade särskilt Vatikanbanken IOR ständigt tidningsrubriker till följd av skandaler och misstankar om att dess kunder ägnade sig åt illegala affärer. Franciskus tillsatte i somras en kommission för granska finansinstitutet. I sin rapport för 2012 bekräftade Moneyval att Heliga stolen uppfyllde nio av de 16 huvudkriterier som krävdes.

Kathpress 2013-12-10