Corona drabbar unga i Guatemala

Situationen för barn och unga i Guatemala har förvärrats ytterligare av coronakrisen. Till denna slutsats kom en studie av det katolska ärkestiftets i Guatemala människorättskontor (ODHAG). Enligt rapporten råder det ”ofullkomlighet” i landet och ”bristande beredskap hos regeringen att förändra den grundläggande välfärden för barnen”.

Inom områdena utbildning och hälsa är situationen för barnen och de unga i landet ”prekär och oroväckande”. Omkring hälften av barnen lider av undernäring. I vissa församlingar i Huehuetenango i den nordöstra delen av landet uppgår siffran till 90 procent. ”I inget annat land i Latinamerika råder det mera undernäring bland barn och unga än i Guatemala”, säger Ninfa Alarcón, som leder ODHAGS barn- och ungdomsprogram, till den tyska katolska nyhetsbyrån KNA.

Förutom en förfallen infrastruktur i skolväsendet, med omkring 10 000 skolor utan tillgång till dricksvatten tvingas ett stort antal unga avbryta sin skolgång, vilket ger anledning till oro. ”Många föräldrar har förlorat sina arbeten under pandemin och kan inte längre betala skolavgiften”, enligt Alarcón. Många unga måste arbeta för att understödja sina familjer.

De psykosomatiska konsekvenserna av coronakrisen är omfattande. Den inskränkta rörelsefriheten ”reducerar de ungas socialisering” och leder till ökat våld i familjerna. Sexuellt våld har märkbart tilltagit enligt en studie. Enligt ODHAG-rapporten inträffar i hela landet elva graviditeter dagligen bland flickor i åldrarna tio till 14 år. Bland 15 till 19-åriga handlar det om 15 graviditeter i timmen.

Människorättskontoret grundades 1990 av biskop José Gerardi. 1998 blev han mördad av militären sedan han krävt en utredning av en massaker på Mayafolket. Sedan 1996 offentliggör ärkestiftets människorättskontor årligen en redogörelse för situationen bland barn och unga i landet. Enligt egna uppgifter har kontoret blivit en ”måltavla för misskreditering och förföljelser”.

Kathpress 2021-03-30

Detta är en nyhetstext.