Påven manar mexikanska präster i pandemitider

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus träffade på måndagsmorgonen medlemmarna i Påvliga mexikanska kollegiet, som huvudsakligen omfattar prästseminarister och redan vigda präster från Centralamerika under utbildning i Rom. Han uppmanade dem att se med Kristi ögon för att möta samtidens samhälleliga och kyrkliga utmaningar.

Den helige fadern höll sitt anförande på spanska och sade sig vara medveten om hur mycket Mexiko och hela den amerikanska kontinenten har drabbats av pandemin. Många utmaningar som drabbar samhället och kyrkan kräver av prästerna att de följer Vår Herres exempel, särskilt ”den kärleksfulla blick som han betraktar oss med”, underströk Franciskus. Denna blick har tre aspekter: mildhet, försoning och broderskap.

Vi måste ”betrakta de problem som drabbar samhället med samma milda blick som Gud vår Fader”, sade påven först och nämnde de farsoter som härjar i Mexiko sedan många år – våld, orättvisor, korruption och misströstan. Genom att låta sig formas efter mönster av den Gode Herden, växer prästerna i ”den pastorala kärlek, där inte någon utesluts från vår omsorg och vår bön”. Detta hjälper oss också att bli varelser med ”närhet” och ”medlidande”, så att vi inte ger efter för frestelsen att bara se till oss själva. ”Glöm inte att klerikalismen är en perversion”, tillade påven.

Försoningens blick, för sin del, är en grogrund för rekonstruktion. Den möjliggör att man ”väver samman olika trådar som har försvagats eller klippts av i det mångfärgade tyg av de kulturer som utgör er nations samhälleliga och religiösa väv. Den gör även att man särskilt ser till dem som har hamnat utanför på grund av att de har sina rötter bland ursprungsbefolkningen eller på grund av sin särskilda form av folklig religion”, sade påven. Inbjudan till förlåtelse tillåter oss också att ”engagera oss i att återupprätta rättvisan”.

Vidare framhöll påven att ”vår samtid sporrar oss att betrakta varandra i en anda av broderlighet” och nämnde särskilt de sociala nätverken. ”Därför måste vi, tillsammans med Kristus som är Tjänare och Herde vara kapabla till att ha en gemensam vision av enhet, som får oss att skapa broderskap”, likaväl ”mitt i samhället” som ”i den kyrkliga gemenskapen”. Denna förmåga förvärvar vi tack vare ”trons och vishetens ljus hos dem som ’förmår ta av sig sandalerna’ för att begrunda Guds mysterium och i detta perspektiv läsa tidens tecken”.

Franciskus tryckte också på vikten av fortbildningen med ”akademiska, andliga, mänskliga och pastorala dimensioner”. Han inbjöd även prästerna att i all ödmjukhet erkänna sina begränsningar och ”inte undervärdera de moderna frestelserna”, som leder ”till en bristfällig självkännedom, till att man blir sin egen måttstock, till konsumism och till att man på flera sätt undviker att ta ansvar”. Världsligheten “leder till korruption”, påminde Petri efterträdare, med en hänvisning till kardinal Henri de Lubac.

Påven avslutade sitt anförande med att ge sina gäster några andliga råd: att hålla blicken fäst på Kristus, ”den lidande tjänaren”, att med förtroende vända sig till Maria – som Vår fru av Guadalupe, Amerikas skyddspatron – och hennes brudgum den helige Josef, ”som genom att tjäna i ödmjukhet och tysthet är den förebild när det gäller att ta del av återlösningens mysterium”, och att vårda ”trons rötter”. ”Lev i godhet och transparens, som syndare som kan resa sig när det behövs, som kan be om hjälp och fortsätta att röra framåt, även om det sker med rullstol”, tillade han.

Vatican News, franska redaktionen 2021-03-29

Detta är en nyhetstext.

Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost
Dela
Facebook
Twitter
Pocket
LinkedIn
Skriv ut
Epost

Påven Franciskus träffade på måndagsmorgonen medlemmarna i Påvliga mexikanska kollegiet, som huvudsakligen omfattar prästseminarister och redan vigda präster från Centralamerika under utbildning i Rom. Han uppmanade dem att se med Kristi ögon för att möta samtidens samhälleliga och kyrkliga utmaningar.

Den helige fadern höll sitt anförande på spanska och sade sig vara medveten om hur mycket Mexiko och hela den amerikanska kontinenten har drabbats av pandemin. Många utmaningar som drabbar samhället och kyrkan kräver av prästerna att de följer Vår Herres exempel, särskilt ”den kärleksfulla blick som han betraktar oss med”, underströk Franciskus. Denna blick har tre aspekter: mildhet, försoning och broderskap.

Vi måste ”betrakta de problem som drabbar samhället med samma milda blick som Gud vår Fader”, sade påven först och nämnde de farsoter som härjar i Mexiko sedan många år – våld, orättvisor, korruption och misströstan. Genom att låta sig formas efter mönster av den Gode Herden, växer prästerna i ”den pastorala kärlek, där inte någon utesluts från vår omsorg och vår bön”. Detta hjälper oss också att bli varelser med ”närhet” och ”medlidande”, så att vi inte ger efter för frestelsen att bara se till oss själva. ”Glöm inte att klerikalismen är en perversion”, tillade påven.

Försoningens blick, för sin del, är en grogrund för rekonstruktion. Den möjliggör att man ”väver samman olika trådar som har försvagats eller klippts av i det mångfärgade tyg av de kulturer som utgör er nations samhälleliga och religiösa väv. Den gör även att man särskilt ser till dem som har hamnat utanför på grund av att de har sina rötter bland ursprungsbefolkningen eller på grund av sin särskilda form av folklig religion”, sade påven. Inbjudan till förlåtelse tillåter oss också att ”engagera oss i att återupprätta rättvisan”.

Vidare framhöll påven att ”vår samtid sporrar oss att betrakta varandra i en anda av broderlighet” och nämnde särskilt de sociala nätverken. ”Därför måste vi, tillsammans med Kristus som är Tjänare och Herde vara kapabla till att ha en gemensam vision av enhet, som får oss att skapa broderskap”, likaväl ”mitt i samhället” som ”i den kyrkliga gemenskapen”. Denna förmåga förvärvar vi tack vare ”trons och vishetens ljus hos dem som ’förmår ta av sig sandalerna’ för att begrunda Guds mysterium och i detta perspektiv läsa tidens tecken”.

Franciskus tryckte också på vikten av fortbildningen med ”akademiska, andliga, mänskliga och pastorala dimensioner”. Han inbjöd även prästerna att i all ödmjukhet erkänna sina begränsningar och ”inte undervärdera de moderna frestelserna”, som leder ”till en bristfällig självkännedom, till att man blir sin egen måttstock, till konsumism och till att man på flera sätt undviker att ta ansvar”. Världsligheten “leder till korruption”, påminde Petri efterträdare, med en hänvisning till kardinal Henri de Lubac.

Påven avslutade sitt anförande med att ge sina gäster några andliga råd: att hålla blicken fäst på Kristus, ”den lidande tjänaren”, att med förtroende vända sig till Maria – som Vår fru av Guadalupe, Amerikas skyddspatron – och hennes brudgum den helige Josef, ”som genom att tjäna i ödmjukhet och tysthet är den förebild när det gäller att ta del av återlösningens mysterium”, och att vårda ”trons rötter”. ”Lev i godhet och transparens, som syndare som kan resa sig när det behövs, som kan be om hjälp och fortsätta att röra framåt, även om det sker med rullstol”, tillade han.

Vatican News, franska redaktionen 2021-03-29

Detta är en nyhetstext.